Sở Bưu chính Viễn thông Cà Mau triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền bảo vệ cáp viễn thông trên biển

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 26/6/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Cà Mau tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền bảo vệ cáp viễn thông trên biển, tăng cường quản lý máy vô tuyến điện, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.


Sáng ngày 26/6/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Cà Mau tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền bảo vệ cáp viễn thông trên biển, tăng cường quản lý máy vô tuyến điện, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

Đến sự có các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện kế hoạch gồm: Sở Thủy sản; Sở Văn hóa thông tin; Cục tần số vô tuyến điện khu vực IV; Bưu điện tỉnh Cà Mau; Đài Duyên hải Cà Mau và UBND các huyện: Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân, U Minh.

Nội dung chính của buổi họp là cácgiải phápbảo vệ an toàn mạng viễn thông nói chung và cáp quang biển nói riêng, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch. Buổi họp cũng đưa ra lịch cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức các buổi tuyên truyền cũng như các đối tượng và thànhphầnthamdự.

Đồng thời các cơ quan chức năng và Cục Tần số vô tuyến điện khu vực IV cũng đã bàn và đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quản lý máy vô tuyến điện, đảm bảo an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

Diệu Hiền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)