Hậu Giang triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

(Mic.gov.vn) - Ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, địa phương này đã và đang tích cực triển khai nghị quyết đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, thể hiện quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.


Triền khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở thành phố Vị Thanh- Hậu Giang. (Nguồn: Báo Hậu Giang)

Theo đó, những nhiệm vụ, mục tiêu đột phá, các nhóm giải pháp được triển khai thực hiện sớm. Theo ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, để tạo bước đột phá mới trên lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh quyết tâm tập trung cho ứng dụng công nghệ mới, từ sản xuất nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất tập trung, tạo ra những thương hiệu chất lượng mang đặc trưng của Hậu Giang. Một vấn đề quan trọng khác là xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội ở nông thôn, chăm lo đời sống cho nhân dân, tạo ra một diện mạo nông thôn đổi mới gắn với xây dựng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, để giải quyết được các vấn đề căn cơ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đồng thời, công tác cải cách hành chính sẽ được tập trung, tạo ra sự thông thoáng, để thu hút nguồn lực đầu tư, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho sự phát triển của Hậu Giang. Song song với đó, Hậu Giang chú trọng trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức, năng lực, có tâm và có tầm, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao, đây cũng là một trong những nội dung đột phá, để góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với mục tiêu đến năm 2020, Hậu Giang đạt mức thu nhập bình quân đầu người là 55 triệu đồng/người/năm, theo ông Trần Công Chánh, qua xem xét, để đạt được mục tiêu này thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phải đạt bình quân trên 7%. Tỉnh Hậu Giang đã tính toán và đề ra những cơ sở để thực hiện được mục tiêu. Cụ thể, sẽ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phấn đấu khu vực I tăng trưởng trên 3%/năm. Khu vực II tăng bình quân trên 13%/năm, công nghiệp tiếp tục được xác định là ngành giữ vai trò đột phá trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phát triển thương mại tăng bình quân hơn 8%/năm. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 90 nghìn đến 95 nghìn tỷ đồng trong 5 năm tới.

Có thể thấy, ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội. Các đơn vị, địa phương cũng đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể, thiết thực để đưa nghị quyết của đại hội sớm đi vào cuộc sống, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Với quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp vào cuộc sống, nhiều địa phương đã tổ chức triển khai ngay từ rất sớm, như Thành ủy Vị Thanh đã bắt đầu triển khai nghị quyết vào cuối tháng 10. Việc triển khai nghị quyết sau đại hội đảng sớm là tiền đề để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, tạo được sự thống nhất trong toàn đảng bộ và nhân dân, để cùng nhau quyết tâm hoàn thành những chỉ tiêu lớn đề ra trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Nhiều cán bộ, đảng viên ở Hậu Giang cho rằng, 5 năm không phải là thời gian quá dài, để hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm là một thách thức không nhỏ. Từ khi các chỉ tiêu, báo cáo còn là dự thảo, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Ngoài lớp triển khai nghị quyết dành cho cán bộ chủ chốt của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ mở các lớp triển khai tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, đồng thời cũng tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, dự kiến nhiều địa phương hoàn thành trong tháng 12/2015.

Ông Nguyễn Tấn Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cho biết, các chi, đảng bộ cơ sở của Thành phố này trong quá trình triển khai nghị quyết cần chú ý tổ chức triển khai nghị quyết của đảng bộ Thành phố phải gắn với nghị quyết đại hội của cấp mình, làm tốt việc xây dựng các kế hoạch, đề án phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Song song đó, cần lựa chọn, xác định được thứ tự ưu tiên những vấn đề bức xúc cần giải quyết sớm, phân công rõ ràng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhằm tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đạt kết quả cao nhất.

Có thể thấy, việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở Hậu Giang đi vào cuộc sống đang được thực hiện khá sớm, bài bản, đồng bộ, bởi các chương trình đề ra trong các nghị quyết có vai trò rất quan trọng, đây chính là nền tảng để thực hiện thành công nghị quyết của Đảng bộ các cấp trong 5 năm tới đây. Do đó, để thực hiện hoàn thành là cả sự nỗ lực lớn từ đảng bộ đến quần chúng nhân dân./..

K.V

(daihoi12.dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)