Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)


Tên giao dịch: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Tên viết tắt: Bưu Điện Việt Nam
 
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post
Tên viết tắt quốc tế: VNPost
 
Địa chỉ liên hệ
Trụ sở chính: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,  TP. Hà Nội
ĐT: 024.37689346, Fax: 024. 37689433
E-mail: vanphong@vnpost.vn
Website: www.vnpost.vn
 
 
Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Ông Nguyễn Hải Thanh
 
Thành viên Hội đồng thành viên:
- Ông Chu Quang Hào
- Ông Nguyễn Quốc Vinh
- Ông Nguyễn Xuân Lam
- Ông Phan Thảo Nguyên
 
Tổng Giám đốc
Ông Chu Quang Hào
Phó Tổng Giám đốc:
- Ông Đinh Như Hạnh
- Ông Nguyễn Minh Đức
- Bà Chu Thị Lan Hương
- Ông Lê Quốc Anh
- Ông Nguyễn Kiên Cường
 
Văn phòng
Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chánh Văn phòng
Email: vananhnt@vnpost.vn
Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Ông Ninh Quang Hải
ĐT: 024 3768 9346
 
 Ban Tổ chức Lao động
Trưởng ban: Ông Trần Cao Hoài 
Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Cường, Bà Phan Thị Hồng Minh
Điện thoại: 024 3768 9355
E-mail: tcld@vnpost.vn
 
Ban Tài chính Kế toán
Trưởng ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)
Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Ông Đỗ Tiến Dũng, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Điện thoại: 024 3768 9387
E-mail: tckt@vnpost.vn
 
Ban Kế hoạch Đầu tư
Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Hiền
Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ông Nguyễn Huy Luân
Điện thoại: 024 3768 9399
E-mail: khdt@vnpost.vn
 
Ban Dịch vụ Bưu chính
Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long
Phó Trưởng ban: Bà Chu Quỳnh Anh, Ông Đào Duy Toàn 
Điện thoại: 024 3768 9411
E-mail: dvbc@vnpost.vn
 
Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính
Trưởng ban: Ông Trần Chí Trung
Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Ông Nguyễn Văn Trường, Bà Bùi Thị Thanh Sơn, Ông Đỗ Quang Đạo
Điện thoại: 024 3768 9373
E-mail: tcbc@vnpost.vn
 
Ban Kỹ thuật Công nghệ
Trưởng ban: Bà Vũ Thanh Xuân
Phó Trưởng ban: Ông Lê Vân Phương
Điện thoại: 024 3768 3095
E-mail: ktcn@vnpost.vn
 
Ban Quản lý Chất lượng
Trưởng ban: Bà Phan Thị Anh Xuân 
Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Hoằng
Điện thoại: 024 3795 8100
E-mail: qlcl@vnpost.vn
 
Ban Tem Bưu chính
Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh
Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân
Điện thoại: 024 3768 1778
E-mail: tembc@vnpost.vn
 
Ban Kiểm tra - Thanh tra
Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Minh Đức
Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tiến (thường trực), Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang
Điện thoại: 024 3795 9015
E-mail: thanhtra@vnpost.vn
 
Ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông
Trưởng ban: 
Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Tuấn Cương, Ông Hoàng Mạnh Huyên
Điện thoại: 024 3795642610
E-mail: pptt@vnpost.vn
 
Trung tâm đối soát
Trưởng Trung tâm: Bà Phạm Thị Khang Trang
Phó Trung tâm: Bà Phạm Thị Bích Ngọc
Điện thoại: 024 3768 9414
E-mail: ttds@vnpost.vn
 
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Giám đốc: Ông Vũ Kiêm Văn
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tuệ Linh, Ông Mai Thành Huyên
Điện thoại: 024 3768 9363
E-mail: cntt@vnpost.vn
 
Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu
Trưởng ban: Phan Trọng Lê
Phó Trưởng ban: Bà Đỗ Lan Phương, Ông Đinh Toàn Thắng
Điện thoại: 024 379689400
E-mail: ncptth@vnpost.vn
 
Ban Tuyên giáo - Truyền thông
Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Lê Quốc Anh
Phó Trưởng ban: Ông Nghiêm Tuấn Anh (thường trực)
Điện thoại: 024 3768 9349
E-mail: tgtt@vnpost.vn
 
Ban Quản lý Dự án các Công trình Bưu điện
Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Huyến
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Trịnh Hùng Cường
Điện thoại: 024 3768 9366
E-mail: qlda@vnpost.vn
 
Trung tâm Dịch vụ khách hàng
Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh
Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Thu Thủy
Điện thoại: 024 7100 0099
E-mail: cskh@vnpost.vn
 
Trung tâm Kinh doanh Logistics
Giám đốc: 
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Cường
Điện thoại: 
E-mail: 
 
Ban Hành chính công
Trưởng ban:  Ông Nguyễn Văn Trường
Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng
Điện thoại: 024 3782 3361
E-mail: hcc@vnpost.vn
 
Công đoàn Tổng Công ty
Ông Ngô Văn Thực - Chủ tịch
Phó Chủ tịch: Ông Trần Đức Thích, Ông Trịnh Quang Hiền, Bà Lê Thị Kim Dung
Văn phòng Công đoàn
Ông Kiều Ngọc Long - Chánh Văn phòng
Email: longkn@vnpost.vn
 
Đoàn Thanh Niên Tổng công ty
Ông Nghiêm Tuấn Anh - Bí Thư
Phó bí thư: Ông Lê Xuân Huy
ĐT: 02437681797
 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 12)