Nghị định của Chinh phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện


Nghị định số  51/2011/NĐ-CP ngày 27/6/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)