Cựu chiến binh Thanh Hóa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động và hai năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, hội viên và khơi dậy phong trào học tập, làm theo Bác, vận dụng lời Bác dạy vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, đã góp phần cho các hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Kiền cho biết, sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp hội trong tỉnh đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ban chỉ đạo các cấp; tổ chức quán triệt, học tập với ý thức, trách nhiệm cao; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp, sát thực, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, đúng kế hoạch.

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, có cách làm tích cực, tìm tòi, sáng tạo, và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, như: Hưởng ứng hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do cấp ủy địa phương phát động, 32/33 tổ chức cơ sở hội trực thuộc tỉnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các cuộc thi từ cơ sở đến huyện, thị, thành phố. Nhiều đơn vị trong tỉnh đã tổ chức thi riêng hoặc phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức thi từ cấp chi hội đến xã, cụm xã và chung kết cấp huyện. Cách làm đó đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia cổ vũ của đông đảo CCB và nhân dân địa phương.

Cùng với đó, ở các cấp hội cơ sở có nhiều cách làm thiết thực như: Hội CCB huyện Hậu Lộc đã tổ chức đọc những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước các buổi sinh hoạt chi hội. Hội CCB huyện Thạch Thành mua tặng mỗi gia đình hội viên CCB một tấm ảnh Bác Hồ để treo ở nơi trang trọng. Hội CCB huyện Như Xuân xây dựng “ống tiết kiệm mang hình ảnh Bác” ở tất cả các chi hội. Hội CCB huyện Như Thanh phát động thi đua và tổ chức bình xét, tuyên dương “Vợ CCB tiêu biểu làm theo lời Bác”... Những việc làm đó đã được các cấp hội CCB tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng thành phong trào chung của toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, nhâp dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947-20/2/2012), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phát động, tổ chức cuộc thi viết “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”. Hưởng ứng cuộc thi này, CCB trong toàn tỉnh đã có hàng vạn bài dự thi, nhiều tổ chức hội được Đảng bộ các cấp khen thưởng, trong đó có 2 hội viên CCB đoạt giải nhất và giải nhì toàn tỉnh...

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền của hội và biểu dương những tập thể, hội viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng chủ điểm “CCB làm theo lời Bác Hồ dạy” trên ấn phẩm thông tin CCB Thanh Hóa ra hàng quý, phát hành đến tất cả các cơ sở hội, đồng thời, Hội CCB tỉnh phối hợp xây dựng chuyên mục phát thanh “CCB Thanh Hóa” trên sóng của Đài phát thanh truyền hình địa phương, ra 2 chương trình/tháng...

Hưởng ứng cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội CCB toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức hội và hội viên nòng cốt thực hiện các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong hai năm qua, đã có hàng ngàn ý kiến của hội viên CCB đóng góp với cấp uỷ, chính quyền về quy hoạch và định hướng xây dựng nông thôn mới ở cơ sở; hàng trăm gia đình hội viên CCB đã tự nguyện hiến đất, phá bỏ tường rào để mở đường, thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các mô hình doanh nghiệp, trang trại, gia trại do CCB làm chủ, sản xuất hàng hóa đa ngành nghề đạt giá trị kinh tế cao được tiếp tục được triển khai, nhân rộng, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt được nhiều kết quả...

Đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc thường xuyên của các cấp hội, có tác động tích cực, làm chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của đa số cán bộ, hội viên CCB; góp phần nâng cao ý thức tự giác trong rèn luyện phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân; vai trò tiền phong, gương mẫu của thế hệ CCB đã được phát huy mạnh mẽ; niềm tin của CCB vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới tiếp tục được củng cố.

Để xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và sự tin yêu của quần chúng nhân dân, cán bộ, hội viên CCB tỉnh Thanh Hóa đang làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành thường xuyên, nền nếp; lấy việc “làm theo” là chủ đạo trong các hoạt động của hội, trong tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân. Qua đó để mỗi cán bộ, hội viên CCB, thực sự vững vàng về chính trị tư tưởng, kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cùng với Đảng bộ và nhân dân xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành điểm sáng về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh và đẹp về truyền thống văn hóa.../.

Theo http://dangcongsan.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)