Nghệ An: Đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình làm việc của cấp ủy đảng và cơ quan, đơn vị

(Mic.gov.vn) - Nghệ An thực hiện đưa nội dung nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, coi đây là công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể xã hội.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, nêu gương người tốt, việc tốt, giúp đỡ người nghèo, gia đình nghèo, gia đình chính sách có công.

Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình làm việc của cấp ủy đảng các cấp và của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ cấp tỉnh trở xuống phải có ít nhất một gương cá nhân điển hình; thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Cấp ủy viên từ cấp huyện và tương đương trở lên, mỗi năm ít nhất 3 lần phải tham gia sinh hoạt với chi bộ nông thôn, khối phố.

Thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến nay Nghệ An có 88 Sở, ban ngành, đoàn thể nhận giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa. Trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình như Lương y Nguyễn Trọng Phùng (xã Minh Sơn, huyện Đô Lương) đóng góp 750 triệu đồng xây dựng 600 m đường bê tông trong xóm; ông Nguyễn Văn Vinh (Chủ tịch UBND xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của xã. Thành phố Vinh và các huyện Nam Đàn, Thanh Chương xây dựng được phong trào hiến đất để xây dựng nông thôn mới; các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu phát triển phong trào cánh đồng cho thu nhập cao; thị ủy Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn có phong trào chấn chỉnh tác phong, nền nếp trong sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị và tổ chức chào cờ, nhận xét công việc vào thứ 2 hàng tuần, không uống rượu bia vào buổi trưa và giờ hành chính./.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)