Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hà Nội

(Mic.gov.vn) - 

 Thông báo số 1797/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 21/12/2021 của Cục Bưu điện Trung ương.


Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-CBĐTW-HĐTD ngày 08/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hà Nội.

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo:

Danh sách kết quả thi vòng 2 của các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương (Danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương đã tổ chức thi phỏng vấn đối với thí sinh thi vòng 2 nên không thực hiện phúc khảo theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Cục Bưu điện Trung ương (sảnh tầng 1 cơ quan Cục Bưu điện Trung ương, số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; và đăng tại trang website: www.mic.gov.vn và trang website: www.cpt.gov.vn./.

* Toàn văn thông báo xem tại đây.

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)