Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

 Thông báo số 1893/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 29/12/2021 của Cục Bưu điện Trung ương.


Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-CBĐTW-HĐTD ngày 15/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức thi tuyển công chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng, Hội đồng tuyển dụng công chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo:

Danh sách kết quả thi vòng 1 của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng (Danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương đã tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với thi vòng 1 nên không thực hiện phúc khảo theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Cục Bưu điện Trung ương (sảnh tầng 1 cơ quan Cục Bưu điện Trung ương, số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), Trụ sở Bưu điện T26 (số 73 Trần Phú, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và đăng tại trang website: www.mic.gov.vn và trang website: www.cpt.gov.vn./.

* Toàn văn thông báo xem tại đây.

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)