Lễ kí kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và Bộ Đào tạo việc làm và Quan hệ ngành nghề Bang Queensland (Australia)

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 19/10/2005, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kí Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và Bộ Đào tạo việc làm và Quan hệ ngành nghề Bang Queensland (Australia). Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Vũ Đức Đam và ông Tom Barton, Bộ trưởng Bộ Đào tạo việc làm và Quan hệ ngành nghề Bang Queensland đã đại diện cho hai bên kí Biên bản ghi nhớ. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá đã chứng kiến Lễ kí kết.

Hai bên đã thống nhất một số vấn đề: Đề xuất các kiến nghị để thực thi các chính sách công nghệ thông tin - truyền thông của Việt Nam và các quy định của Chính phủ về chính phủ điện tử và an ninh điện tử; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin thông qua giáo dục và đào tạo tại các trường đại học tổng hợp, trường dạy nghề và đào tạo quản lí trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông và các ngành công nghiệp liên quan, xây dựng chương trình giảng dạy công nghệ thông tin. Hai bên ghi nhớ việc hỗ trợ quy hoạch, thiết kế và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các hoạt động khác. Biên bản ghi nhớ này mở ra cơ hội hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Queensland trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông. Hai bên có cơ sở để trao đổi ý kiến, thông tin, kĩ năng, kĩ thuật để thiết lập sự hợp tác đối với các dự án công nghệ thông tin - truyền thông vì lợi ích chung của hai bên; khuyến khích sự phát triển hợp tác giữa hai bên, giữa các tổ chức công nghệ thông tin của hai bên. Biên bản ghi nhớ được coi là nền tảng cho các thỏa thuận quy hoạch hàng năm giữa hai bên. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày kí kết và có hiệu lực trong hai năm.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)