Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ Thông tin ASEAN lần thứ 5 (TELMIN5).

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/9/2005, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá đã chính thức khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ Thông tin ASEAN lần thứ 5 (TELMIN5). Tham dự khai mạc hội nghị có khoảng 250 đại biểu, bao gồm 100 quan khách của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, giới thông tấn báo chí và 150 đại biểu chính thức của hội nghị đến từ 10 nước thành viên ASEAN và 3 nước đối tác Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc.

Thay mặt cho Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam, Phó Thủ tướng thường trực, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc, trong đó nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ngành Công nghệ thông tin trong việc phát triển một cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột chính: Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN, và Cộng đồng An ninh ASEAN. Phó Thủ tướng nêu cao quyết tâm của Việt nam trong việc dành mọi nguồn lực và các chính sách ưu đãi cho việc phát triển ngành CNTT của Việt nam, đồng thời đánh giá cao những hỗ trợ của các nước đối tác trong việc thúc đẩy phát triển ngành CNTT trong ASEAN. Trước đó, Phó Thủ tướng cũng dành thời gian tiếp xã giao các Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN và các nước đối tác. Hội nghị TELMIN5, với chủ đề: “Thúc đẩy phát triển các ứng dụng và dịch vụ mạng để hiện thực hóa e-ASEAN”, sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan tâm chung của các nước ASEAN trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian e-ASEAN liên kết, sống động và an toàn. Với sự đóng góp tích cực của các nhóm công tác và dựa trên kết quả cuộc họp các quan chức cấp cao Viễn thông và CNTT ASEAN lần thứ 6 (diễn ra ngay trước TELMIN5), hội nghị dự kiến sẽ bàn thảo và thông qua Chương trình Nghị sự Hà nội. Đây là sáng kiến đồng thời là đóng góp quan trọng nhất của Việt nam cho TELMIN5. Chương trình Nghị sự Hà Nội vạch ra định hướng chiến lược và 5 chương trình hành động khung cho ngành Viễn thông và CNTT ASEAN trong giai đoạn tới. Đó là: 1. Thiết lập một môi trường nhằm khuyến khích các dịch vụ và ứng dụng mạng với các hành động như hài hòa hóa cơ sở pháp lý cho các dịch vụ trực tuyến; xây dựng các mô hình; hướng dẫn cho các dịch vụ và ứng dụng trực tuyến phù hợp với các nước ASEAN,… 2. Thúc đẩy việc kết nối và liên kết khai thác mạng với các hành động như thúc đẩy triển khai băng rộng và các ứng dụng băng rộng, đặc biệt quan tâm tới các vùng sâu vùng xa; giảm giá thành các dịch vụ viễn thông/ICT để tạo điều kiện cho các vùng sâu, vùng xa truy cập được băng rộng; thiết lập mạng lưới các điểm truy cập, trung tâm ICT của ASEAN… 3. Tăng cường nội dung số và các dịch vụ trực tuyến với các hành động như thúc đẩy xây dựng các hướng dẫn/điển hình về chính phủ điện tử cho các chính quyền địa phương; kết nối các chính quyền địa phương trong việc chia sẻ kinh nghiệm về việc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho công chúng; nâng cao yếu tố tích cực trong việc sử dụng Internet khởi đầu bằng các hướng dẫn chung ASEAN… 4. Tăng cường an ninh mạng với các hành động như tăng cường an ninh mạng thông qua phối hợp giữa các trung tâm ứng cứu sự cố máy tính (CERT) quốc gia và thiết lập mạng lưới CERT trong ASEAN; xây dựng khung hợp tác về an ninh mạng để phòng ngừa các nguy cơ và hạn chế rủi ro; đảm bảo chữ ký số và chứng thực điện tử được công nhận trong ASEAN… 5. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực với các hành động như thiết lập hội đồng các Nhà quản lý IT của ASEAN; cung cấp các kiến thức cơ sở về ICT cho thế hệ trẻ, đặc biệt là khu vực nông thôn thông qua các Đội tình nguyện viên; thiết lập mạng lưới các trường đại học sử dụng đào tạo từ xa qua mạng... Hội nghị cũng sẽ thảo luận và thông qua Chương trình phát triển CNTT trọng tâm trong ASEAN giai đoạn 2005-2010 như một chương trình trọng điểm trong đó kết nối các hành động hợp tác giữa các thành viên ASEAN nhằm nâng cao tính cạnh tranh và liên kết trong khối, hướng tới một Xã hội Thông tin trong tương lai. Chương trình phát triển CNTT trọng tâm trong ASEAN giai đoạn 2005-2010 sẽ đưa ra khoảng 30 dự án, tập trung vào bốn mảng hoạt động chính, bao gồm: Thúc đẩy thương mại điện tử và xúc tiến thương mại các sản phẩm ICT; Phát triển Cơ sở hạ tầng thông tin ASEAN; Tăng cường truy cập phổ dụng, thu hẹp khoảng cách số; và Thiết lập Chính phủ điện tử, Xã hội điện tử và Phát triển nguồn nhân lực CNTT. Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua tuyên bố chung của các Bộ trưởng Viễn thông và CNTT về Quản lý Internet (đây là nội dung quan trọng đóng góp cho Hội nghị toàn cầu về Xã hội thông tin (WSIS) sẽ được tổ chức tại Tu-ni-di vào tháng 11/2005); Bản quy tắc triển khai Quỹ CNTT ASEAN; Chương trình hợp tác về Viễn thông và CNTT ASEAN với các nước đối thoại. Các Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN cũng sẽ dành thời gian để lắng nghe ý kiến và những đề xuất của giới doanh nghiệp CNTT ASEAN nhằm đề ra các chính sách phát triển Viễn thông và CNTT ngày càng phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy tối đa sự phát triển của các doanh nghiệp này; nghe nguyện vọng và đề xuất của giới sinh viên, thanh niên học tập nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT ASEAN; tham dự lễ khai mạc và thăm triển lãm CNTT 2005 và Tuần lễ tin học Việt nam. Kết thúc hội nghị, vào chiều ngày 27/9/2005, các Bộ trưởng ASEAN sẽ tham gia buổi họp báo, ra thông cáo chung của các Bộ trưởng công bố kết quả của hội nghị.
Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Telmin5.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)