Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp về việc kết nối mạng viễn thông giữa Tổng công ty Bưu chính Viễn Thông Việt nam và Tổng công ty Viễn thông Quân đội.

(Mic.gov.vn) - Ngày 4/7/2005, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ BCVT, Chánh Văn phòng Bộ BCVT đã ký Thông báo số 40/TB-BBCVT thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp về việc kết nối mạng viễn thông giữa Tổng công ty Bưu chính Viễn Thông Việt nam và Tổng công ty Viễn thông Quân đội với nội dung như sau:

“Ngày 29/06/2005, tại Văn phòng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã chủ trì cuộc họp về việc kết nối mạng viễn thông giữa Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và cán bộ của hai doanh nghiệp, Lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ chức năng liên quan của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Sau khi nghe Viettel và VNPT báo cáo tình hình thực tế kết nối giữa mạng di động của Viettel với mạng viễn thông của VNPT; ý kiến phát biểu của các Vụ chức năng và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã có kết luận như sau: 1. Việc kết nối giữa mạng di động của Viettel và mạng viễn thông của VNPT là một khó khăn thực tế, dẫn đến xảy ra tình trạng nghẽn mạch đối với các cuộc liên lạc giữa hai mạng. 2. Nguyên nhân nghẽn mạch là do dung lượng kết nối thông qua các tổng đài đường dài (toll) của VNPT tại Hà nội, Đà nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh không đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng thuê bao và lưu lượng của hai mạng. 3. Để khắc phục tình trạng nghẽn mạch trước mắt, Viettel và VNPT cần xem xét điều chỉnh các Thỏa thuận kết nối cung cấp các dịch vụ viễn thông đã ký kết và tổ chức ngay cuộc họp bàn chi tiết các giải pháp giải quyết sự cố nghẽn mạch này theo các nguyên tắc sau: - Kết nối các tổng đài MSC của Viettel đến tổng đài toll của VNPT tại Cần thơ và phối hợp định tuyến các cuộc gọi di động từ mạng di động của Viettel đến các tổng đài toll của VNPT nhằm phân luồng lưu lượng di động của Viettel đến các vùng cho phù hợp. - Phối hợp định tuyến các cuộc gọi di động từ các tổng đài toll của Viettel trực tiếp tới các tổng đài tandem nội hạt (hoặc các tổng đài host có chức năng tandem nội hạt) của VNPT tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là những nơi theo thỏa thuận giữa VNPT và Viettel đã có kết nối trực tiếp MSC Viettel – Tandem nội hạt VNPT) nhằm giảm bớt tải lưu lượng di động của Viettel qua các tổng đài toll của VNPT. - VNPT cần chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện ngay việc kết nối này theo các phương án chi tiết đã được hai doanh nghiệp thống nhất tại cuộc họp giữa hai doanh nghiệp nêu trên. 4. VNPT cần khẩn trương đầu tư nâng cấp các tổng đài di động GMSC, các tổng đài toll của mình bảo đảm năng lực phục vụ cho việc kết nối mạng và chuyển tải lưu lượng các dịch vụ viễn thông giữa các doanh nghiệp. 5. Vụ Viễn thông, Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới các qui định về kết nối và giá cước để triển khai thực hiện Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy việc kết nối mạng lưới giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm đề xuất các cơ chế và đóng góp ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn bản này trước khi Bộ ban hành. 6. Giao Vụ Viễn thông theo dõi, giám sát, chỉ đạo việc triển khai, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc thực hiện kết luận tại cuộc họp này.”

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)