Chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng Trần Ngọc Bình tại Trung quốc từ ngày 16-23/11/2003

(Mic.gov.vn) - Đoàn của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Thứ trưởng Trần Ngọc Bình dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Trung Quốc trong thời gian từ ngày 16 - 23/11/2003. Mục đích chuyến công tác nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính giữa hai nước và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm Trung Quốc trong quản lý bưu chính trước và sau khi đổi mới.

Trên cơ sở kết quả làm việc về hợp tác song phương giữa Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Công nghệ Thông tin Trung Quốc vào tháng 12/2002, nhận lời mời của Ngài Lưu An Đông - Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu chính Trung Quốc, đoàn của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Thứ trưởng Trần Ngọc Bình dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Trung Quốc trong thời gian từ ngày 16 - 23/11/2003. Mục đích chuyến công tác nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính giữa hai nước và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm Trung Quốc trong quản lý bưu chính trước và sau khi đổi mới. Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu chính Lưu An Đông và các quan chức của Tổng cục Bưu chính Trung Quốc đã có buổi làm việc chính thức với đoàn. Hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển bưu chính, kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách, quản lý sản xuất kinh doanh, nội dung và chương trình đào tạo... Đoàn đã thăm Trung tâm Đào tạo Bưu chính Trung Quốc, Trung tâm Công nghệ Thông tin Bưu cục Bắc Kinh, Trung tâm chia chọn Bưu phẩm, Bưu kiện Thiểm Tây. Hai bên đã ký kết Biên bản cuộc họp (Minutes of Meeting) trong đó nhấn mạnh một số nguyên tắc để làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác tiếp theo trong lĩnh vực bưu chính giữa hai nước: - Tiếp tục tăng cường khả năng hợp tác song phương giữa hai bên trong lĩnh vực quản lý và khai thác nghiệp vụ bưu chính dưới các hình thức như trao đổi các đoàn cán bộ bưu chính, trợ giúp kỹ thuật, tư vấn, các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; - Tăng cường hợp tác và hỗ trợ nhau trong các hoạt động hợp tác đa phương trong các tổ chức quốc về Bưu chính trong khu vực và trên thế giới (trong APPU, UPU..) và hội nhập kinh tế quốc tế với tổ chức kinh tế thế giới WTO. Trong thời gian tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Công nghệ Thông tin Hề Quốc Hoa đã có buổi tiếp đoàn. Hai bên đã trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin của hai nước trong thời gian qua và khẳng định sự tiếp tục hợp tác có hiệu quả giữa hai ngành Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin của hai nước.

Đặng Thị Thủy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)