Phú Yên đi đầu trong triển khai Internet trường học

(Mic.gov.vn) - Bưu điện Phú Yên triển khai 44 điểm Internet đến các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp – dạy nghề và trung học phổ thông

Thực hiện chủ trương của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc triển khai đưa Internet đến các trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông năm 2003, vừa qua Bưu điện tỉnh Phú Yên đã triển khai thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức khảo sát và phát phiếu điều tra, đồng thời Bưu điện tỉnh cũng đã làm việc và ký biên bản ghi nhớ với Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên với những nội dung cơ bản như: Bưu điện tỉnh Phú Yên sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, tư vấn về số lượng đường dây truy cập Internet và lắp đặt theo nhu cầu, đảm bảo chất lượng trong việc kết nối Internet theo phương thức Dial-up; phối hợp với các đơn vị trong Ngành tổ chức tập huấn khai thác sử dụng Internet cho các trường, đồng thời có cơ chế ưu đãi về cước phí truy cập, phí cài đặt nhằm khuyến khích phát triển và phổ cập internet cho các trường. Bưu điện tỉnh Phú Yên sẽ hỗ trợ Sở Giáo dục - Đào tạo trong việc hình thành mạng Intranet, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc khai thác các dịch vụ giáo dục trên mạng. Còn Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên chịu trách nhiệm chỉ đạo các trường ký kết biên bản cụ thể về việc lắp đặt đường truy nhập Internet với Bưu điện; hỗ trợ kinh phí để trang bị cho mỗi trường phổ thông cấp 2-3, phòng Giáo dục huyện, thị xã, trung tâm ít nhất 1 máy và 1 modem để kết nối internet. Đến ngày 30/6, Bưu điện tỉnh Phú Yên đã lắp đặt xong 44 điểm truy cập Internet cho các trường trên tổng số 47 trường trong toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 93,61%. Dự kiến đến cuối tháng 7/2003, Bưu điện Phú Yên sẽ đạt 100% trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề, trung học phổ thông có điểm truy cập Internet.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)