Thông báo kết quả điểm của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2012

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo rộng rãi kết quả điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2012.


Vụ TCCB

Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)