Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Vụ Công nghệ thông tin


 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI  VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:
- Chỉ tiêu: 9 chuyên viên công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội;
- Công việc: thực hiện công tác quản lý nhà nước và nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghệ thông tin về Công nghiệp Phần cứng – Điện tử; Công nghiệp Phần mềm; Công nghiệp Nội dung số; Ứng dụng Công nghệ thông tin; Dịch vụ Công nghệ thông tin.

II.  Điều kiện dự tuyển
1. Điều kiện:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Không quá 40 tuổi;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có ít nhất một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông, Ngoại thương, Kinh tế. Đối với những ứng viên tốt nghiệp ngành Ngoại thương, Kinh tế, yêu cầu có hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và ĐTVT; Chứng chỉ tiếng Anh trình độ C trở lên; Chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên;
đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
e) Các điều kiện khác:
- Không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp;
- Có kỹ năng trình bày, diễn đạt rõ ràng (cả nói lẫn viết);
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và tư duy logic, độc lập;
- Cam kết làm việc lâu dài trong ngành Thông tin và Truyền thông.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. Ưu tiên trong thi tuyển
Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; 
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

IV. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ (được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục tài liệu bên trong), bao gồm:
1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu), có dán ảnh cỡ 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Thị trấn nơi người dự tuyển cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập (thời gian xác nhận tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng).
2. Bản sao có công chứng Giấy khai sinh.
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm đại học. Khi trúng tuyển phải xuất trình văn bản chính để kiểm tra.
4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế Quận, Huyện trở lên cấp (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
5. Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
6. Đơn đăng ký dự tuyển (download tại đây). 

V. Kế hoạch thi tuyển
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 8/11/2010 đến hết ngày 7/12/2010, tại Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đã có đầy đủ các giấy tờ theo qui định.
Người tham gia dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ (không nhận các hồ sơ do người khác nộp hộ hoặc hồ sơ chuyển qua đường bưu điện).
Thời gian thi dự kiến cuối tháng 12/2010, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 - Nguyễn Du, Hà Nội.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)