Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực tổ chức cán bộ (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai, Ninh Bình, Nghệ An, Yên Bái

Nội dung:   Phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho các địa phương: cấp giấy phép xuất bản đặc san và giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên mạng internet, .v.v

Ý kiến trả lời:

Hiện nay, sắp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII, chuẩn bị cơ cấu Chính phủ khóa XIII. Vụ TCCB sẽ nghiên cứu và sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ để có định hướng phân cấp những nội dung nào phân cấp được cho địa phương trong nhiệm kỳ Chính phủ tới (khi xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở

Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT đã phân cấp cho Sở TP.HCM và Hà Nội cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử vì tại hai thành phố lớn có nhiều hoạt động liên quan đến thông tin điện tử

2. Đơn vị kiến nghị: Ninh Bình, Quảng Ngãi

Nội dung:   Hướng dẫn triển khai biên chế của Sở TTTT

Ý kiến trả lời:

Sở TT&TT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Do vậy, biên chế của Sở do UBND cấp tỉnh phê duyệt và bố trí. Trong thời gian qua, Bộ đã làm việc với Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị UBND các tỉnh quan tâm bố trí biên chế cho Sở TT&TT.

3. Đơn vị kiến nghị: Hưng Yên

Nội dung:   Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm CNTT&TT thuộc các Sở

Ý kiến trả lời:

Trung tâm CNTT&TT là đơn vị sự nghiệp thực hiện các dịch vụ về CNTT&TT trên địa bàn, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của Sở TT&TT. Do biên chế cho Trung tâm còn hạn hẹp, nên tùy theo đặc điểm của từng địa phương, khối lượng công việc để bố trí các phòng cho phù hợp.

4. Đơn vị kiến nghị: Bình Định, Long An

Nội dung:   Mô hình tổ chức, biên chế hệ thống cán bộ chuyên trách về CNTT các cấp tại địa phương

Ý kiến trả lời:

Theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, Sở BCVT (nay là Sở TT&TT) là cơ quan chuyên trách về CNTT tại địa phương. Giám đốc Sở TT&TT là Giám đốc công nghệ thông tin 

5. Đơn vị kiến nghị: Ninh Bình

Nội dung:   Ban hành thông tư liên tịch về công tác quản lý nhà nước về TTTT ở cấp huyện, cho thành lập mới Phòng TTTT

Ý kiến trả lời:

Việc thành lập Phòng TTTT và xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở cấp huyện phải được căn cứ vào Nghị định của Chính phủ quy định về cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp. Trong nhiệm kỳ Chính phủ tới, Bộ sẽ có nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ về vấn đề này

(Ngày 13/6/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Đối tượng áp dụng của Nghị định đến UBND cấp huyện. Nghị định quy định về vai trò chức năng của trang/cổng thông tin điện tử và các quy định về nhân lực, kinh phí, … để đảm bảo hoạt động cho trang/cổng thông tin điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông có thể xem xét sử dụng Nghị định 43/2011/NĐ-CP làm sở cứ cho việc thuyết minh thành lập Phòng Thông tin và Truyền thông ở cấp huyện)

6. Đơn vị kiến nghị: Đăk Lăk

Nội dung:   Hướng dẫn về mô hình tổ chức của bộ phận Kế toán hành chính của các Sở

Ý kiến trả lời:

Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV, Sở Thông tin và Truyền thông có Phòng Kế hoạch - Tài chính. Có thể bố trí bộ phận kế toán hành chính nằm trong Phòng Kế hoạch - Tài chính hoặc nằm trong Văn phòng Sở.

7. Đơn vị kiến nghị: Đăk Lăk

Nội dung:   Hướng dẫn về vị trí chức năng và quyền hạn của phòng VH-TT

Ý kiến trả lời:

Tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV đã có hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng VH-TT

8. Đơn vị kiến nghị: Đăk Lăk, Long An, Lạng Sơn

Nội dung:   Hướng dẫn bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác TTTT tại các phòng VH-TT cấp huyện

                    Ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ TTTT và Bộ VHTTDL về quản lý hoạt động của phòng VH-TT cấp huyện

Ý kiến trả lời:

Trong nhiệm kỳ tới, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các Sở, Phòng

9. Đơn vị kiến nghị: Vĩnh Long

Nội dung:   Chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa Sở TTTT với Văn phòng UBND tỉnh

Ý kiến trả lời:

Việc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa Văn phòng UBND tỉnh: Tại Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ có một số quy định dẫn đến chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND cấp tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông về quản lý mạng tin học. Bộ đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ đề nghị rà soát, tự kiểm tra Thông tư liên tịch nói trên và gửi ý kiến phản hồi về Bộ Thông tin và Truyền thông

10. Đơn vị kiến nghị: Đăk Lăk

Nội dung:   Hướng dẫn về chức danh, ngạch, bậc lương của các cán bộ làm công tác viết tin bài của Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện

Ý kiến trả lời:

Về các chức danh của cán bộ làm công tác viết tin bài của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện. Do đó, được xếp vào ngạch bậc lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

11. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai

Nội dung:   Quy định cụ thể về giảng viên và chế độ giảng viên của Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở

Ý kiến trả lời:

Quy định về giảng viên và chế độ giảng viên của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở đang được Bộ TTTT nghiên cứu, xây dựng

12. Đơn vị kiến nghị: Trà Vinh

Nội dung:  Điều chỉnh thu nhập cho nhân viên trực điểm Bưu điện Văn hoá xã

Ý kiến trả lời:

Hiện nay, ngoài mức lương theo quy định, lao động tại các ĐBĐVHX còn có thể được hưởng các khoản thu nhập khác như tiền hoa hồng trên doanh thu cước của các dịch vụ BCVT (tính theo tỉ lệ %), tiền thuê khoán trực bảo vệ (24/24h), thù lao phát xã (nếu có)…

Để khuyến khích người lao động tại ĐBĐVHX, tuỳ theo điều kiện thực tế của địa phương, Giám đốc các Bưu điện tỉnh/TP chủ động áp dụng các hình thức cải thiện thu nhập cho họ.

13. Đơn vị kiến nghị: Hà Nam

Nội dung:  Tổ chức hội nghị triển khai các Đề án lớn của ngành TTTT

Ý kiến trả lời:

Bộ sẽ tăng cường tổ chức hội nghị về các Đề án lớn của Bộ để các Sở có thêm thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương

14. Đơn vị kiến nghị: Lạng Sơn, Nghệ An, Yên Bái

Nội dung:  Tập huấn, đào tạo trực tuyến nâng cao nhiệp vụ TTTT hỗ trợ các địa phương

Ý kiến trả lời:

Kinh phí tập huấn, đào tạo cho CBCC ở địa phương sẽ được tính vào kinh phí đào tạo của địa phương. Ngân sách của Bộ không được hỗ trợ cho các Sở. Do vậy, nếu các Đề án của Bộ có kinh phí cho đào tạo cho các Sở thì Bộ sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCC các Sở

Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)