Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Bước chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức của cán bộ, Đảng viên VNPT

(Mic.gov.vn) - Ngày 9/11, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đến làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện Cuộc vận động tại Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Cùng dự  có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Thạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Võ Đức Huy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp và các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

Báo cáo  với đồng chí Trương Tấn Sang về kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Tập đoàn BCVT Việt nam, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hoàng Thọ Thái cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2009, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục tích cực, chủ động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những nội dung mới và thiết thực. Đảng ủy Tập đoàn luôn chủ động, nhạy bén trong xây dựng kế hoạch hoạt động, bám sát chủ trương, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động theo hướng sâu rộng, thiết thực, tập trung vào nội dung “làm theo”. Quán triệt chủ đề của cuộc vận động năm 2009 là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân”, gắn với Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng ủy Tập đoàn đã yêu cầu các chi bộ triển khai tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tăng cường tự phê bình và phê bình. Để giúp cho việc tổ chức sinh hoạt chi bộ có chiều sâu về chất lượng, nội dung sinh hoạt, Đảng ủy Tập đoàn đã đẩy mạnh việc tuyên truyền kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; yêu cầu các chi bộ thường xuyên tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập cá bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động tại chi bộ, đơn vị. Việc đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ đã tạo một luồng sinh khí mới, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt của từng chi bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tự giác trong quá trình rèn luyện của từng đảng viên trong đảng bộ Tập đoàn. Nhiều chi bộ đã thực sự đổi mới nội dung sinh hoạt thường kỳ, lồng ghép các nội dung, ý nghĩa cuộc vận động vào sinh hoạt chi bộ, đã thực sự tạo được hấp dẫn, gắn bó trách nhiệm của đảng viên với sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tác động tích cực trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận  động; gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, Báo chí trong Tập đoàn đã tiếp tục triển khai sâu, rộng hơn các chuyên trang, chuyên mục về tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác và thực hiện Di chúc của Người. Qua công tác tuyên truyền về cuộc vận động đã giúp cho cán bộ đảng viên, người lao động hiểu rõ chủ đề của cuộc vận động năm 2009, những giá trị nhân văn vô giá trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từng chi bộ, đảng viên nhận thức rõ việc thực hiện cuộc vận động là trọng tâm công tác nổi bật trong năm 2009. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn cũng đã có nhiều hình thức hiệu quả, thiết thực trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như: tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên học tập, quán triệt chuyên đề trong đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động, từ đó tạo sự đồng bộ trong việc triển khai thực cuộc vận động tới tất cả các CBCNV-LĐ trong Tập đoàn…  

Phát biểu tai buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã đạt được trong triển khai Cuộc vận động, đặc biệt là nội dung cuộc vận động ngày càng thấm sâu, lan tỏa đến các cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tập đoàn. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, để cuộc vận động đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, Đảng bộ Tập đoàn cần tiếp tục quá triệt sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa cuộc vận động, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để từ đó phát hiện cái đúng, cái sai, đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nội dung của cuộc vận động. Đặc biệt, Tập đoàn cần phấn đấu nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa không chỉ trong nội bộ Tập đoàn, nội bộ Ngành mà ra toàn xã hội.

Nguồn VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)