VNPT sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Mic.gov.vn) - Chiều 24/6/2009, tại Hà Nội, VNPT đã tổ chức buổi báo cáo kết quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có thể khẳng định, sau 2 năm thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động đã đem lại chuyển biến về nhận thức và hành động của tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại VNPT.

Sau khi Cuộc vận được triển khai, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã tổ chức hơn 20 lớp chuyên đề, tỷ lệ Đảng viên tham gia học tập đạt 95%. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã chủ động sáng tạo, gắn việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng thương hiệu của đơn vị... Bên cạnh đó Đảng uỷ Tập đoàn cũng đã tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên giỏi kể truyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng cờ “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2008”.

Thông qua kết quả cuộc vận động này có thể đánh giá được tinh thần nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và hoạt động của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc VNPT, đồng thời cũng phản ánh chất lượng chính trị của người Đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng.

Trong năm 2009, Đảng uỷ Tập đoàn VNPT đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động cho cả năm. Theo đó, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động gắn với thực hiện di chúc của Người; Đẩy mạnh giới thiệu các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trên các phương tiện truyền thông của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”; gắn Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD của Tập đoàn…

Tại buổi báo cáo, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã đánh giá cao những thành tích đã đạt được và sự cố gắng của VNPT trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn VNPT sẽ cố gắng hơn nữa trong việc phát huy sức mạnh tập thể, tính đoàn kết, gương mẫu của đội ngũ CBCNV trong toàn Tập đoàn.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)