VNPT Hà Tĩnh ký thỏa thuận hợp tác với Sở Y tế tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/5/2009, VNPT Hà Tĩnh và Sở Y tế tỉnh đã chính thức tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác. Theo đó, VNPT Hà Tĩnh sẽ cung cấp các dịch vụ VT, CNTT cho các đơn vị trong ngành y tế thuộc Sở Y tế tỉnh. Với những cơ chế ưu đãi đặc biệt.


Ngày 16/5/2009, VNPT Hà Tĩnh và Sở Y tế tỉnh đã chính thức tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác. Theo đó, VNPT Hà Tĩnh sẽ cung cấp các dịch vụ VT, CNTT cho các đơn vị trong ngành y tế thuộc Sở Y tế tỉnh. Với những cơ chế ưu đãi đặc biệt.

Hai bên cũng thoả thuận sẽ cùng nhau xây dựng các chương trình ứng dụng CNTT vào hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)