PTI ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với VIB

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/3/2009, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Quốc Tế (VIB).


Ngày 17/3/2009, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Quốc Tế (VIB).
Theo thỏa thuận hợp tác này, VIB và PTI sẽ cùng tham gia tìm kiếm, xây dựng các dự án đầu tư, phối hợp góp vốn thông qua việc thành lập hay mua lại các công ty hoặc cùng mời đối tác có năng lực góp vốn để thực hiện dự án tiềm năng trong các lĩnh vực có khả năng mang lại hiệu quả cho hai bên.
Ngoài ra, PTI và VIB sẽ triển khai các gói sản phẩm Bảo hiểm - Ngân hàng thông qua hệ thống VIB. PTI sẽ cam kết hỗ trợ VIB về mặt tài chính thông qua hoạt động tiền gửi từ các nguồn vốn và các quỹ, đồng thực hiện hỗ trợ tư vấn, thiết kế và cung cấp sản phẩm bảo hiểm tối ưu, phù hợp với từng đối tượng khách hàng của VIB. VIB cũng cam kết sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm của PTI, tạo mọi điều kiện để các đơn vị kinh doanh của PTI tiếp cận với mạng lưới hoạt động của VIB.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)