VDC: Thêm 2 tổng đài hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng

(Mic.gov.vn) - Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải đáp, hỗ trợ thông tin về sử dụng dịch vụ cho khách hàng, từ 15/4, Công ty VDC đã tăng thêm 2 tổng đài hỗ trợ mới là 18001261 và 18001262.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải đáp, hỗ trợ thông tin về sử dụng dịch vụ cho khách hàng, từ 15/4, Công ty VDC đã tăng thêm 2 tổng đài hỗ trợ mới là 18001261 và 18001262.

Với sự trợ giúp của 2 tổng đài mới này, VDC sẽ phân bổ nhiệm vụ cho từng tổng đài như sau: Tổng đài cũ 18001260 tiếp nhận và hỗ trợ các dịch vụ: MegaVNN, VN1260, VNN1260P, VNN1268, VNN1269, Wimax. Tổng đài 18001261 tiếp nhận và hỗ trợ dịch vụ Internet trực tiếp, Frame Relay, IP-VPN, X25, Server Hosting, Web Hosting, Mail Ofline, Acasia. Tổng đài 18001262 tiếp nhận và hỗ trợ các dịch vụ My mobile, Vinaclean, iFone - VNN Mail Plus, Vn Mail, Mail SMD, Fmail, email server quốc tế, Truyền báo, Virtual Office, Chế bản điện tử, Đào tạo, Inforgate, WiFi, SMS Danh bạ, E-school, Dịch vụ quảng cáo của VDC, Chứng thực điện tử, Mtalk, Fone VNN, Tên miền.

TTTTBĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)