Phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2012

(Mic.gov.vn) - Theo đánh giá của Hội LHPNVN, hiện trạng ứng dụng CNTT tại Hội còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị CNTT của Hội ngày càng xuống cấp; ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành còn nhiều hạn chế; việc ứng dụng CNTT phục vụ hội viên, phụ nữ và cộng đồng của Hội còn yếu kém; nhân lực ứng dụng chưa được đào tạo, cán bộ chuyên trách CNTT vừa thiếu, vừa yếu… bên cạnh đó, môi trường pháp lý còn nhiều hạn chế.

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Hội, Hội LHPNVN đã xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện trong năm 2012 gồm: Bảo đảm cho trung tâm tích hợp dữ liệu hoạt động hiệu quả và mạng LAN thông suốt; tin học hóa công tác quản lý điều hành, hoạt động chuyên môn nội bộ của Hội; xây dựng các nhóm dự án thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của Hội trong giai đoạn 2011-2015; nâng cao năng lực quản lý, triển khai và ứng dụng CNTT của Hội LHPNVN.

Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án ứng dụng CNTT trong năm 2012 là trên 3,2 tỉ đồng.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)