Báo cáo Vietnam ICT Index 2008 sẽ kịp công bố vào 9/2009

(Mic.gov.vn) - Tính đến thời điểm này đã có 58/63 Tỉnh - Thành phố, 21 Bộ ngành đã gửi báo cáo số liệu đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT. Theo tiến độ này Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2008 sẽ công bố vào tháng 9/2009.

Theo văn bản số 09/BCĐCNTT-VP ngày 22/05/2009, Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan tổ chức sẽ thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu đánh giá năm 2008. Số liệu cung cấp của các Đơn vị tham gia sẽ là cơ sở quan trọng giúp Ban Chỉ đạo đánh giá đúng mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT ở nước ta năm 2008. Mẫu phiếu cung cấp số liệu dựa trên các nhóm chỉ tiêu đánh giá Vietnam ICT Index bao gồm: nhóm chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng nhân lực; ứng dụng CNTT-TT; sản xuất kinh doanh CNTT-TT; môi trường tổ chức và chính sách. So với các chỉ tiêu năm 2007, năm 2008 không có nhiều thay đổi nhưng có chỉnh sửa và bổ sung phù hợp hơn với các định hướng phát triển và ứng dụng CNTT-TT trong năm qua và định hướng tới 2011.

Trong tháng 6 và 7, các đơn vị đầu mối đã thu thập số liệu báo cáo và gửi về Hội Tin học Việt Nam. Tính đến thời điểm này hãy còn 5 tỉnh chưa có báo cáo số liệu là: Quảng Ngãi, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu và Hoà Bình. 1 Bộ chưa có báo cáo là: Bộ Giao thông vận tải. Trong các Ngân hàng chưa có báo cáo số liệu như: NH Đầu tư phát triển VN, NH Công thương, NH Nông nghiệp và PTNT…

Việc các đầu mối chậm gửi báo cáo theo hạn định sẽ chậm tiến độ hoàn tất Báo cáo Vietnam ICT Index 2008 trong tháng 8/2009 để có số liệu công bố trong dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn CNTT thế giới – WITFOR 2009.

Theo VAIP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)