Thông báo về một số vấn đề liên quan đến công bố của BKIS về nguồn tấn công DDoS vào mạng máy tính của Mỹ và Hàn Quốc

(Mic.gov.vn) - Liên quan đến công bố của Trung tâm Phần mềm và Giải pháp an ninh mạng, Đại học Bách khoa Hà Nội (BKIS) về nguồn tấn công DDoS vào mạng máy tính Mỹ và Hàn Quốc trong thời gian gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với BKIS và VNCERT, cũng như tiến hành xem xét các vấn đề liên quan. Bộ cho rằng việc tham gia xử lý sự cố và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng là cần thiết, tuy nhiên cũng là vấn đề rất nhạy cảm, do vậy cần thận trọng trong cách hành động, ứng xử, phát ngôn và thông tin, nhất là trên các phương tiện truyền thông, tránh ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của Việt Nam với các nước, đảm bảo lợi ích quốc gia cũng như lợi ích của cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam.

Trong sự việc cụ thể này, cả BKIS và VNCERT đều có một số thiếu sót trong cách ứng xử cũng như thông tin, có thể gây ra những hiểu lầm cho các bên liên quan. Vì lợi ích của mỗi bên, của cộng đồng CNTT Việt Nam cũng như của quốc gia, Bộ cho rằng việc tiếp tục tranh luận về các chi tiết của vụ việc là không cần thiết.

Đối với BKIS, Bộ yêu cầu đơn vị này nghiêm túc rút kinh nghiệm trong cách thức hành động cũng như đưa thông tin, tránh để các bên liên quan hiểu lầm, gây ảnh hưởng đến lợi ích chung. Bộ cũng yêu cầu BKIS phải nhanh chóng làm việc với phía nước ngoài để giải thích rõ và giải quyết ổn thỏa các khúc mắc với các đơn vị liên quan của bạn, báo cáo với cơ quan chức năng liên quan của Nhà nước.

Đối với VNCERT, Bộ yêu cầu cơ quan này tiếp tục thực hiện đúng chức năng được giao là điều phối hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn an ninh mạng tại Việt Nam, và là đầu mối phối hợp quốc tế trong việc xử lý sự cố máy tính và hợp tác với các CERT nước ngoài. Bộ cũng đã yêu cầu VNCERT rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn trong các văn bản điều phối hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

Bộ yêu cầu các bên liên quan cần tránh đưa thêm các lý lẽ mang tính chất suy diễn về các chi tiết của vụ việc nêu trên ra dư luận để tránh làm phức tạp thêm tình hình. Hai đơn vị BKIS và VNCERT cần phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong hoạt động về an toàn an ninh mạng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quốc tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)