Bộ TT&TT sơ kết công tác phòng chống lụt bão 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

(Mic.gov.vn) - Ngày 15/07/2009 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã sơ kết công tác phòng chống lụt bão 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, Trưởng Ban chỉ huy PCLB Bộ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia cuộc họp còn có một số đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện các doanh nghiệp viễn thông…

Ngày 15/07/2009 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã sơ kết công tác phòng chống lụt bão 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, Trưởng Ban chỉ huy PCLB Bộ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia cuộc họp còn có một số đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện các doanh nghiệp viễn thông…

Trong 6 tháng vừa qua, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Ngành, sự chủ động của các doanh nghiệp viễn thông nên mạng lưới thông tin liên lạc vẫn hoạt động thông suốt, mặc dù vậy tình trạng mất liên lạc cũng đã xảy ra ở một số nơi khi có mưa lớn, lũ quét nhưng ở phạm vi hẹp và đã được khắc phục kịp thời. Điều đó cho thấy trong thời gian vừa qua các ban chỉ đạo PCLB ở các đơn vị đã được kiện toàn, đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng kịp thời cũng như triển khai nhanh các hệ thống thông tin chuyên dụng vào hoạt động. Phát huy kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm các đơn vị sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng, đồng bộ, an toàn… Bên cạnh đó, bám sát và triển khai các văn bản qui phạm pháp luật liên đến đến công tác PCLB của Chính phủ cũng như của Bộ, đồng thời các đơn vị xây dựng phương án PCLB cho từng giai đoạn cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, 6 tháng cuối năm tình hình diễn biến của thời tiết rất phức tạp do đó các đơn vị tiếp tục bám sát những chỉ đạo điều hành của Chính phủ của Bộ. Các đơn vị theo dõi, trực ban cũng như phối hợp giữa các đơn vị, tăng cường trang thiết bị mạng lưới, thiết bị dự phòng…

Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị triển khai Quyết định số 484/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai báo cáo Bộ trong tháng 7/2009.

Thứ trưởng cho biết, để làm tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão thì các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết nhanh và đồng bộ những vướng mắc xảy ra trong qúa trình triển khai.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)