Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2009-2013)

(Mic.gov.vn) - Trong 2 ngày 14-15/5/2009, tại 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2009-2013). Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng và Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Hoàng Thị Hòa đã tới dự Đại hội. Về phía Bộ TT&TT tham dự Đại hội có: Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng; Thứ trưởng Trần Đức Lai, Bí thư Đảng uỷ; Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cùng các đồng chí ủy viên trong Ban chấp hành Công đoàn Bộ và đông đảo các đại biểu đại diện cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đại diện Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Chính phủ, Công đoàn Bưu điện Việt Nam,…cũng đã tới tham dự Đại hội.

Sau Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ (nhiệm kỳ 2006-2007) một năm.Tháng 8/2007, Bộ TT&TT được thành lập trên cơ sở Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT), tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản từ Bộ Văn hóa Thông tin. Theo đó, Công đoàn cấp trên cơ sở cơ quan Bộ BCVT được chuyển giao từ Công đoàn Bưu điện Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, đổi tên thành Công đoàn Bộ TT&TT từ tháng 7/2007 đến nay (Công đoàn Bộ) trên cơ sở sáp nhập Công đoàn Bộ và Công đoàn Cục Tần số Vô tuyến điện. Trong nhiệm kỳ qua, toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Bộ đã có nhiều cố gắng phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn; tổ chức tốt các hoạt động, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua; các hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao phẩm chất cán bộ, công chức; tham gia với Lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt việc cải thiện đời sống cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chính sách xã hội; tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động công tác công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; hoàn thành tốt các mục tiêu chương trình công tác đã đề ra. Các hoạt động của Công đoàn đã đóng góp tích cực vào kết quả hoàn thành các chương trình, dự án, ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách chuyên ngành, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ, tạo môi trường pháp lý bình đẳng cho sự phát triển ổn định, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp theo các mục tiêu chiến lược phát triển của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ II Đảng bộ Cơ quan Bộ, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X.

Tuy vậy, Công đoàn Bộ cũng còn một số hạn chế cần khắc phục: BCH các Công đoàn trực thuộc cũng như BCH công đoàn Bộ hoạt động chưa đều tay; Công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn và các quỹ Công đoàn chưa được thực hiện thường xuyên; Công tác thi đua, việc đánh giá, đề nghị khen thưởng hàng năm của các Công đoàn trực thuộc còn chậm, sinh hoạt Công đoàn ở một vài Công đoàn cơ sở chưa duy trì thường xuyên, nội dung chưa phong phú,...

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông đã đặt kế hoạch sẽ tập trung vào một số công việc như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức vững mạnh toàn diện; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn; Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tuỵ, Gương mẫu”; Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm và an sinh xã hội; Tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh....Với những chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn hàng năm học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn; Phấn đấu trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc và đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”; Phấn đấu 100% các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”,...; Trên 90 % cán bộ, đoàn viên được đào tạo lại, được bồi dưỡng, nâng cao ngoại ngữ, quản lý hành chính nhà nước; Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 150 đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp,....Đại hội cũng đã giành thời gian lắng nghe một số tham luận của một số công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng đã biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Bộ đã đạt được trong thời gian qua và đánh giá cao sự tham gia tích cực của Công đoàn Bộ vào hoạt động chung của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công đoàn Bộ cần: Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của mình với nhận thức sâu sắc về những nhiệm vụ chính trị nặng nề của ngành TT&TT; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức công đòan; Chú trọng công tác nữ; Tăng cường phối hợp với công đoàn các cấp; Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC;....

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng bày tỏ sự đánh giá cao với vai trò của Công đoàn Bộ thời gian qua đối với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Công đoàn Bộ đã: Động viên CBCNVC nỗ lực hòan thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; Chăm lo, nâng cao từng bước đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC; Tăng cường tốt các hoạt động đối ngoại; Chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp,...Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn Bộ sẽ: Tiếp tục nỗ lực hơn nữa, khắc phục những tồn tại; Tăng cường các công tác đoàn thể; Tăng cường tính đoàn kết, động viên CBCNVC toàn Ngành tập trung hoàn thành tốt Chiến lược đưa Việt Nam trở thành cường quốc về CNTT; Tăng cường các hoạt động ngoại khóa cho CBCNVC; Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện từ cơ sở; Mở rộng hoạt động hợp tác với công đoàn quốc tế,....Bộ trưởng tin tưởng rằng với truyền thống của mình, Công đoàn Bộ sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình, xây dựng tổ chức công đoàn trở thành tổ chức nòng cốt trong hoạt động của Bộ, góp phần nâng cao vị thế của Bộ TT&TT.

Cũng trong Đại hội lần này, 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; 5 tập thể và 11 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ đã được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2008 vừa qua.

Đại hội đã tiến hành bầu cử ra Ban chấp hành Công đoàn Bộ TT&TT khóa III (nhiệm kỳ 2009-2013) gồm 25 đồng chí: Nguyễn Ngọc Bích, Phạm Mạnh Lâm, Chu Văn Bình, Hoàng Minh Phương, Nguyễn Việt Thạch, Nguyễn Bá Minh, Nguyễn Thị Phương Hiền, Phạm Ánh Hồng, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Quang Sơn, Lê Minh Trí, Chu Hồng Tuấn, Vũ Minh Hải, Lê Nam Trung, Đỗ Thị Tình, Trần Chí Đạt, Lưu Thị Giang, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Loan, Lê Thị Thu Hương, Phạm Thị Mùi, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Khắc Khương, Phạm Tuấn Vũ.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội III vào hồi 11h30’ ngày 15/5/2009.

Đ/c Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Trần Đức Lai (ngồi giữa hàng ghế trên) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành công đoàn Bộ khóa IIIBuổi chiều cùng ngày, Phiên họp thứ nhất BCH Công đoàn Bộ khóa III đã được triệu tập để bầu ra Chủ tịch, các Phó chủ tịch BCH Công đoàn Bộ khóa mới, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên. Đồng chí Phạm Thị Mùi tiếp tục được tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Bộ khóa III.

Vương Hạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)