Ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp phòng, chống in lậu

(Mic.gov.vn) - Chiều 12/5/2009, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA về phối hợp phòng, chống in lậu giữa Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Công an. Liên Bộ TT & TT - Bộ Công an đã thống nhất quy định các mối quan hệ phối hợp trong việc phòng, chống in lậu; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động in. Tham dự Lễ ký thông tư liên tịch có Thứ trưởng Bộ TT & TT Đỗ Quý Doãn; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm; đại diện đơn vị hai Bộ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thông tư này quy định việc tổ chức việc thực hiện và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động in; phòng, chống in lậu; Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành TT & TT, ngành Công an và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in thuộc đối tượng áp dụng của thông tư này.

Bộ TT & TT có trách nhiệm chỉ đạo sở TT & TT, các đơn vị thông tin đại chúng; Bộ Công an có trách nhiện chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật của hoạt động in bằng nhiều hình thức đến mọi đối tượng biết để thực hiện, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động in tố giác với cơ quan chức năng. Khi phát hiện những vi phạm trong hoạt động in, ngành TT & TT phải chủ động ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền. Đối với những vi phạm có liên quan đến an ninh trật tự phải thông báo ngay cho cơ quan Công an; Khi tiếp nhận những thông tin, tài liệu do cơ quan Công an cung cấp cần khẩn trương xác minh, xử lý nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in; Chủ động hoặc thông qua đoàn liên ngành đề phối hợp với cơ quan Công an tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động in, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động in chủ động thu thập các thông tin, tài liệu, tổ chức xác minh, điều tra xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; Trao đổi và cung cấp các thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước về TT & TT các hành vi vi phạm để phối hợp xử lý; Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in tổ chức các đoàn liên ngành để kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với tổ chức, cá nhân hoạt động in.

Các cơ quan chức năng của ngành TT & TT, ngành Công an chủ động phối hợp với các ngành có liên quan: Quản lý thị trường, thuế, hải quan, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính quyền địa phương để làm tốt công tác phòng, chông in lậu.

Cơ sở in chỉ được phép hoạt động khi có đủ các giấy tờ hợp pháp: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in, giấy phép hoạt động ngành in (Đối với cơ sở in phải cấp phép), văn bản xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ quan Công an có thẩm quyền. Người đến đặt in phải xuất trình giấy tờ hợp pháp: quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản đối với các sản phẩm phải có giấy phép xuất bản; văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với sản phẩm phải có văn bản thoả thuận theo quy định của pháp luật. Việc ký hợp đồng in phải đúng nội dung ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản.

Bộ TT&TT giao cho Thanh tra Bộ, Cục Xuất bản; Bộ Công an giao cho Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ và Văn hoá – Tư tưởng (A25), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C13) có trách nhiệm tham mưu và giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch phòng, chống in lậu và chỉ đạo các Sở TT & TT, Công an cấp tỉnh tổ chức thực hiện. Thành lập đoàn liên ngành phòng, chống in lậu tại trung ương: Bộ TT&TT cử cán bộ cơ quan Thanh tra Bộ, Cục Xuất bản; Bộ Công an cử cán bộ Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ và Văn hoá – Tư tưởng (A25), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C13) tham gia đoàn liên ngành. Quyết định thành lập, tổ chức, kinh phí hoạt động của đoàn liên ngành do Bộ trưởng Bộ TT & TT quyết định. Bộ phận thường trực đoàn liên ngành đặt tại Bộ TT & TT. Giám đốc Sở TT & TT tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập đội liên ngành phòng, chống in lậu tại địa phương gồm cán bộ Sở TT & TT, cán bộ Công an cấp tỉnh và cơ quan chức năng có liên quan.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm khẳng định: Thông tư liên tịch về phối hợp phòng chống in lậu sẽ là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng của hai ngành có sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Việc triển khai thông tư có hiệu quả còn phụ thuộc nhiều vào công tác phối hợp các ngành liên quan. Cơ quan đơn vị địa phương cần nâng cao ý thức phòng, chống in lậu hơn nữa. Thứ trưởng Bộ Công an hy vọng đây sẽ là hành lang pháp lý để hai Bộ góp phần cao hơn trong việc phòng chống in lậu hiện nay... Tiếp đó Thứ trưởng Bộ TT & TT Đỗ Quý Doãn đánh giá cao về sự phối hợp của Bộ Công an và Bộ TT & TT. Thứ trưởng nhấn mạnh thông tư này được triển khai hiệu quả sẽ góp phần lập lại trật tự trong công tác xuất bản. Thứ trưởng cũng đề nghị khi văn bản có hiệu lực, cơ quan chức năng của hai Bộ cần triển khai để Thông tư sớm đi vào đời sống, có hiệu quả cao…

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)