Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra Dự án Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - Ngày 05/5/2009, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội (UBKHCN&MT) đã họp phiên toàn thể lần thứ 6 để thẩm tra Dự án Luật Viễn thông và Dự án Luật Tần số vô tuyến điện. Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc Hội; ông Đặng Vũ Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKHCN&MT; ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông; các thành viên UBKHCN&MT; lãnh đạo Vụ Viễn thông, Vụ Pháp chế, Cục Tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại phiên họp, Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng trình bày Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Viễn thông và Dự án Luật Tần số vô tuyến điện; ông Phan Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm UBKHCN&MT trình bày Dự thảo báo cáo thẩm tra Dự án Luật Tần số vô tuyến điện; ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm UBKHCN&MT trình bày Dự thảo báo cáo thẩm tra Dự án Luật Viễn thông. Trong dự thảo báo cáo thẩm tra Dự án Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện, UBKHCN&MT nhận thấy rằng mặc dù còn có những vấn đề cần phải nghiên cứu, hoàn thiện thêm nhưng nhìn chung dự thảo Luật đã được soạn thảo công phu, chất lượng cao. Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện; tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới về quản lý hoạt động viễn thông, tần số vô tuyến điện; đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung của dự thảo Luật cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra, thể chế hóa được các quan điểm của Đảng và Nhà nước về tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động viễn thông, tần số vô tuyến điện trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, là cơ sở pháp lý quan trọng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về viễn thông, tần số vô tuyến điện, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại phiên họp lần này, đã có 15 ý kiến góp ý cho hai dự án Luật (8 ý kiến cho dự án Luật viễn thông và 7 ý kiến cho dự án luật tần số vô tuyến điện). Các ý kiến tập trung vào các nội dung như: phạm vi điều chỉnh của Luật; Ủy ban tần số vô tuyến điện; cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, tần số vô tuyến điện; đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; vấn đề chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông; về bảo đảm quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông; về quỹ dịch vụ công ích; thanh tra chuyên ngành viễn thông, tần số vô tuyến điện...

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Kiên yêu cầu Thường trực UBKHCN&MT hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra Dự án Luật viễn thông, Dự án luật tần số vô tuyến điện. Báo cáo thẩm tra dự án luật cần nêu chi tiết, cụ thể. Các từ ngữ chuyên ngành trong dự án Luật cần phải dịch gần với tiếng Việt hơn để mọi người dễ hiểu. Phó chủ tịch cũng yêu cầu Thường trực UBKHCN&MT phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật.

Phan Lập – Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. HCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)