Ký kết Thông tư liên tịch về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động BC, VT và CNTT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 05/12/2008 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), 18 Nguyễn Du, Hà Nội Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng và Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã ký kết Thông tư liên tịch về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT). Đến dự còn có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai Bộ.


Ngày 05/12/2008 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), 18 Nguyễn Du, Hà Nội Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng và Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã ký kết Thông tư liên tịch về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT). Đến dự còn có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai Bộ.

Theo đó, Bộ TT&TT và Bộ Công an sẽ phối hợp nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và CNTT ngăn chặn các hoạt động tấn công, đột nhập, phá hoại; phòng, chống sự cố do cháy nổ và các sự cố khác...

Đồng thời, triển khai các biện pháp và hệ thống thiết bị dự phòng để đảm bảo cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và CNTT, ngăn chặn việc sử dụng, lợi dụng mạng lưới, thiết bị để cản trở, gây nhiễu, gây rối loạn, làm hư hỏng, huỷ hoại các hoạt động cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và CNTT, phòng chống virus, thư rác, phần mềm gián điệp; phòng và chống hành vi đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã, thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân.

Trong đó, Bộ TT-TT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và CNTT thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn cơ sở hạ tầng; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong các hoạt động này. Hai Bộ sẽ chỉ đạo và triển khai công tác đảm bảo an ninh thông tin, phòng chống tội phạm; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về lĩnh vực này.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh thông tin ngày càng có vai trò đặc biệt trong môi trường hội nhập hiện nay do đó để hội nhập thành công chúng ta phải cùng nhau bảo vệ thông tin tốt bằng nhiều hình thức khác nhau đồng thời ngăn chặn những thông tin xấu. Để Thông tư này đi vào cuộc sống thì các cán bộ của hai cơ quan cần phải đặt vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thông tin là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong thời gian sớm nhất, Bộ Công an và Bộ TT&TT sẽ cùng phối hợp, biến nội dung Thông tư thành sức mạnh của cả 2 ngành.

Phát biểu sau lễ ký Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng yêu cầu các đơn vị cần sớm có kế hoạch triển khai hoạt động để Thông tư sớm đi vào cuộc sống để giảm các vụ xâm hại mạng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin so với hiện nay.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)