Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đến thăm và làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 31/10/2008, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cùng một số cán bộ lãnh đạo Cục, Vụ của Bộ đã đến thăm và làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An. Đến dự còn có Tổng Biên tập báo Long An, đại diện doanh nghiệp Viettel trên địa bàn tỉnh.


Ngày 31/10/2008, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cùng một số cán bộ lãnh đạo Cục, Vụ của Bộ đã đến thăm và làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An. Đến dự còn có Tổng Biên tập báo Long An, đại diện doanh nghiệp Viettel trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TT&TT Long An đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009; kiến nghị một số việc cụ thể về biên chế, kinh phí, nghiệp vụ để Sở thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Đồng thời, lãnh đạo Sở còn nhấn mạnh thêm kết quả và các khó khăn đối với vấn đề quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí xuất bản.

Thứ trưởng đã giải đáp các thắc mắc và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó chú ý về vấn đề ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng quy hoạch phát triển ngành, tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật để phân định chức năng trong lĩnh vực báo chí cho từng cơ quan, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước...

Lê Thị Hồng Diễm – Sở TT&TT Long An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)