Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông thăm làm việc với các đơn vị tại Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 8/10/2008, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền Thông do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm định và Chứng nhân 3- Cục Quản lý Chất lượng BCVT - CNTT và Bưu điện thành phố Đà Nẵng ;


Ngày 8/10/2008, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền Thông do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm định và Chứng nhân 3- Cục Quản lý Chất lượng BCVT - CNTT và Bưu điện thành phố Đà Nẵng ;

Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, Ông Trần Quốc Toản – Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian vừa qua. Thứ trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm trong hoàn cảnh khó khăn chung của khu vực. Thứ trưởng nhắc nhở: trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm thì việc đáp ứng đến nhu cầu xã hội phải đưa lên hàng đầu sau đó thì mới đến năng suất và hiệu quả kinh tế.

Tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng, Ông Đặng Đình Cơ – Giám đốc Bưu điện thành phố Đà Nẵng đã báo với Thứ trưởng quá trình chia tách và phát triển của Bưu điện Đà Nẵng: Ngay sau khi chia tách viễn thông và chính, Bưu điện Đà Nẵng đã ổn định bộ máy hoạt động chỉ trong 1 tuần. Sớm ổn định cơ cấu tổ chức, Bưu điện Đà Nẵng bắt đầu triển khai công tác sản xuất kinh doanh. Rút gọn những bưu cục hoạt động có doanh thu giới 10 triệu đồng/tháng chuyển thành đại lý. Bưu điện Đà Nẵng tiếp nhận quản lý khai thác Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực 3 (VPS3) từ Tập đoàn VNPT giao cho, và giao cho VPS3 thêm nhiệm vụ khai thác thêm tuyến bưu chính nội thành. Trên cơ sở đó, Bưu điện triển khai kế hoạch rút gọn đường thư nhưng vẫn đảm bảo thời gian chuyển thư nhanh nhất, bảo đảm tốt chất lượng dịch vụ. Theo đó, cắt giảm 8 chuyến xe thư mỗi ngày, tổ chức lại khai thác chia chọn để rút ngắn thời gian chuyển phát cho từng loại bưu gửi, quy định giờ thu gom thư buổi tối tại các bưu cục trễ hơn, nhằm thu gom triệt để bưu phẩm gửi phát sinh trong ngày và đảm bảo thời gian nhanh nhất cho đường thư.

Chia tách trong thời gian thị trường bưu chính đang có những cạnh tranh rõ nét, Bưu điện Đà Nẵng thay đổi công tác kinh doanh tại điểm dịch vụ sang đẩy mạnh bán hàng trực tiếp và tiếp nhận và giải đáp khách hàng được đổi mới theo cách giảm bớt khâu trung gian....

Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực vượt qua trong gian đoạn khó khăn của Bưu điện Đà Nẵng nói chung và của cả tập thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ. Tuy nhiên, việc đầu tư cũng nên chọn giải pháp đầu tư điểm chứ không đầu tư tràn lan. Từ nay đến năm 2010, các dịch vụ không nằm trong danh mục được hỗ trợ công ích cần phải đẩy mạnh kinh doanh nhằm có lãi cao, để đến năm 2013 không còn được hỗ trợ từ nhà nước thông qua các dịch vụ công ích nữa thì Bưu điện Đà Nẵng phải đảm bảo thu, chi và có lãi.

Trong chuyến công tác này Thứ trưởng cũng đã có buổi làm việc với Cơ quan Đại diện Bộ tại thành phố Đà Nẵng, tại buổi làm việc sau khi nghe ông Cao Đăng Phương – Phó trưởng Cơ quan Đại điện báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2008 và công tác triển khai thực hiện Quyết định 47/2008/QĐ-BTTTTT ngày 19/8/2008 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông, Thứ trưởng đã ghi nhận những kết quả của cán bộ Cơ quan Đại diện đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó Thứ trưởng nhấn mạnh, để hoàn thành tốt công việc mà Bộ giao thì Cơ quan Đại diện cần phải: nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự nhằm đáp ứng ngày càng cao hơn trong công việc.

Trịnh Hồ Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)