Hội nghị tham vấn đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 08/04/2008, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tham vấn đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam. Đến dự có TS. Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo CNTT quốc gia; GS. TSKH. Đỗ Trung Tá - Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, Phó trưởng Ban chỉ đạo CNTT quốc gia, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các đại biểu phụ trách lĩnh vực CNTT ở các Bộ, ngành và địa phương.


Ngày 08/04/2008, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tham vấn đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam. Đến dự có TS. Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo CNTT quốc gia; GS. TSKH. Đỗ Trung Tá - Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, Phó trưởng Ban chỉ đạo CNTT quốc gia, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các đại biểu phụ trách lĩnh vực CNTT ở các Bộ, ngành và địa phương.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận về một số vấn đề về: Tầm nhìn, định hướng phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam. Thời gian thực hiện lộ trình và tính khả thi trong triển khai. Mở rộng các hình thức đầu tư phát triển các dự án CNTT như BT, BOT… Số lượng cơ sở dữ liệu quốc gia nên tập trung xây dựng trong giai đoạn 2009 – 2010. Phương án xây dựng trung tâm dữ liệu. Các dự án đặc thù cấp ngành, dự án trọng điểm ở địa phương cần triển khai trong giai đoạn 2009 – 2010…

Ý kiến của các chuyên gia CNTT các bộ, ngành, địa phương phát biểu là những kinh nghiệm, bài học, vướng mắc thực tiễn xảy ra trong quá trình triển khai các dự án ứng dụng CNTT. Đồng thời các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều cách làm đột phá như Nhà nước đầu tư kích cầu để huy động các doanh nghiệp tăng cường tham gia quá trình đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tạo môi trường để hình thành các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin (khách hàng là cơ quan nhà nước), xã hội hóa việc phát triển hạ tầng, các giải pháp hành chính cưỡng chế trong triển khai ứng dụng CNTT, tổ chức hội nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương nhằm mục tiêu tạo ra sự thay đổi về nhận thức ngay từ cấp lãnh đạo, trở thành quyết tâm chính trị....

Phát biểu kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá cao những ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tham dự với 6 điểm lớn (về Đánh giá thực trạng; Tầm nhìn; Khó khăn cản trở trước mắt; Giải pháp đột phá; Tính đồng bộ; Đảm bảo cung cấp thông tin) mà Bộ sẽ tiếp thu và bổ sung trong Kế hoạch sẽ trình Chính phủ. Đây là hội nghị lần thứ 3 mà Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức để lấy ý kiến về vấn đề này.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)