Bộ trưởng Lê Doãn Hợp làm việc tại tỉnh Hà Giang

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 4/4/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã việc với tỉnh Hà Giang. Về phía tỉnh Hà Giang có Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Viết Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vương Quí Vàng và Lãnh đạo các ban ngành của tỉnh.


Ngày 4/4/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã việc với tỉnh Hà Giang. Về phía tỉnh Hà Giang có Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Viết Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vương Quí Vàng và Lãnh đạo các ban ngành của tỉnh.

Ông Vương Quí Vàng thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo sơ qua về tình hình chung của tỉnh. Tỉnh Hà Giang là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, có nhiều dân tộc sinh sống, có đường biên giới dài 270 km với 1 cửa khẩu quốc gia. Tỉnh Hà Giang có 10 huyện, 1 thị xã, 195 xã phường thị trấn, trong đó có 112 xã đặc biệt khó khăn, dân số trên 69 vạn người, với 22 dân tộc sinh sống. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 đạt 11,8%...

Về lĩnh vực thông tin và truyền thông Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh những vấn đề liên quan. Năm 2007, trên địa bàn tỉnh phát triển mới 78.500 máy điện thoại, nâng tổng số thuê bao toàn mạng lên 136.351 máy, tốc độ tăng trưởng 37%, 100% huyện thị và 55% số xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động.

Về Internet đạt 385 thuê bao; 153 điểm BĐVHX, 93% xã, phường (183/195 xã, phường) trên địa bàn tỉnh có điểm phục vụ bưu chính, bán kính phục vụ trung bình 3,7 km. Năm 2007 nâng thuê bao toàn mạng đạt 2.989 thuê bao, đạt mật độ 0,42 thuê bao/100 dân.

Hạ tầng CNTT được phát triển với khoảng 20 mạng LAN, tỷ lệ kết nối Internet tại các cơ quan chính quyền, cấp tỉnh là 52%, cấp huyện 36%; 87 trường học có số máy tính trung bình là 8,79 máy/đơn vị...

Năm 2008 tỉnh Hà Giang phấn đấu đạt 17.000 thuê bao cố định, 27.000 thuê bao di động, 3.000 thuê bao Internet, 170 trạm BTS...

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp ghi nhận và đánh giá cao những công việc mà Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua, mặc dù tỉnh còn nhiều khó khăn như trình độ cán bộ, cơ sở vật chất, kinh nghiệm quản lý nhà nước... Bộ trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới Sở cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó làm tốt 5 vấn đề: Phát triển và ứng dụng CNTT trong đó tập trung phát triển hạ tầng CNTT & VT; đào tạo nguồn nhân lực bậc cao, cán bộ đầu ngành; phát triển công nghiệp CNTT; ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và triển khai Chính phủ điện tử. Tập trung quản lý báo chí, xuất bản tốt hơn, cùng bưu chính sớm cân bằng thu chi và có lãi sau năm 2013, khai thác tiềm năng viễn thông và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đối với tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp kiến nghị Tỉnh cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của ngành TT&TT, đặc biệt là Sở TT&TT của tỉnh để có những quyết sách phù hợp. Về xây dựng bộ máy của Sở cần tăng cường biên chế và phân cấp mạnh. Về một số kiến nghị của tỉnh, Bộ sẽ ghi nhận đề nghị tỉnh có phương án cụ thể để Bộ xem xét giải quyết. Trong thời gian tới Bộ hỗ trợ tỉnh đầu tư điểm Bưu điện VHX ở những xã còn lại, đặc biệt đầu tư trước cho các xã biên giới. Bộ sẽ hỗ trợ đào tạo cán bộ đầu đàn, đưa Internet về nông thôn chủ yếu tại Trung tâm xã, điểm Bưu điện văn hóa xã, đồn biên phòng, trạm y tế… Bộ trưởng nhấn mạnh tỉnh Hà Giang cần ứng dụng CNTT trong công cuộc cải cách hành chính, bởi đây là cách tốt nhất để cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Viết Xuân thay mặt Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cám ơn Bộ trưởng và đoàn công tác của của Bộ TT&TT đã thăm và làm việc với tỉnh. Những ý kiến phát biểu của Bộ trưởng đã giúp tỉnh hiểu rõ hơn về ngành TT&TT, do đó tỉnh sẽ phổ biến nội dung trên trong thường vụ tỉnh và các ban, ngành của tỉnh.

Chiều cùng, ngày Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Giang. Tại đây, Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả mà Sở đã đạt được trong thơi gian qua, đồng thời Bộ trưởng mong muốn cán bộ nhân viên Sở tiếp tục vượt qua những khó khăn để nâng cao trình độ và làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, cũng như đưa ngành TT&TT đóng góp ngày càng nhiều vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)