Hội nghị Tham vấn về thúc đẩy phát triển Internet băng rộng

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 21/3/2008, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tham vấn về thúc đẩy phát triển Internet băng rộng. Đến dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực, lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và Internet và một số đơn vị thuộc Bộ.


Sáng ngày 21/3/2008, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tham vấn về thúc đẩy phát triển Internet băng rộng. Đến dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực, lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và Internet và một số đơn vị thuộc Bộ.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến đóng góp giúp thúc đẩy phát triển nhanh hơn nữa lĩnh vực Internet băng rộng.

Hội nghị đã nghe Vụ Viễn thông trình bày báo cáo “Internet băng rộng Việt Nam - giải pháp nào cho đột phá?” trong đó nêu rõ hiện trạng, những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của việc phát triển Internet băng rộng, một số giải pháp triển khai và các khuyến nghị. Các đại biểu đã có nhiều tham luận về việc xác định thị trường băng rộng, những bất cập trong triển khai, các giải pháp, ưu nhược điểm của các phương thức hữu tuyến, vô tuyến, cố định, di động, vệ tinh, các giải pháp thúc đẩy phát triển nội dung, ứng dụng, vai trò của Nhà nước và doanh nghiệp trong phát triển Internet băng rộng...

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã khẳng định Internet là một cơ hội phát triển cho Việt Nam. Thời gian qua, việc phát triển Internet đã đạt những thành tựu lớn, tốc độ phát triển nhanh. Tuy nhiên còn một số hạn chế như một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này còn phát triển manh mún. Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp phải mạnh bạo hơn, quyết liệt hơn, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển. Bộ cam kết sẽ tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp cũng như sẽ tiếp tục cấp phép cho các doanh nghiệp mới. Định hướng phát triển Internet thời gian tới sẽ gắn chặt với công nghiệp phần mềm, sẽ có chính sách giảm thuế cho những đơn vị sản xuất phần mềm. Bộ sẽ tập trung xây dựng chính sách phù hợp, thu hút mọi nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, có chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp dùng chung cơ sở hạ tầng nhất là tại các khu đô thị mới, các vùng kinh tế mới. Các doanh nghiệp cần tập trung tìm mọi biện pháp giảm chi phí, giá thành, tích cực áp dụng, triển khai công nghệ mới để tăng mức sử dụng. Việc cấp giấy phép sẽ gắn với thu lệ phí.

Trịnh Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)