Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp thăm và làm việc tại tỉnh Kontum

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/3/2008, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Kontum, tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan thuộc bộ. Về phía tỉnh Kontum có Chủ tịch UBND tỉnh Kontum Hà Ban, lãnh đạo các Sở , Ban, ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đóng trên địa bàn.


Ngày 11/3/2008, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Kontum, tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan thuộc bộ. Về phía tỉnh Kontum có Chủ tịch UBND tỉnh Kontum Hà Ban, lãnh đạo các Sở , Ban, ngành, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đóng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Kontum Hà Ban đã khái quát tình hình chung của tỉnh trong năm vừa qua : Kontum là một tỉnh miền núi, với diện tích 967km2 và dân số 397.000 dân, có đường biên giới dài 281km giáp Lào và Campuchia, tình hình kinh tế-xã hội của Tỉnh hiện chưa cao (thu ngân sách năm 2007: 378 tỷ, đáp ứng được 30% ngân sách địa phương), thu nhập bình quân đầu người thấp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số (chiếm 54% dân số của tỉnh), phần đông là làm nông nghiệp, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 26%, do vậy việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói chung và bưu chính,viễn thông và công nghệ thông tin nói riêng đang gặp nhiều khó khăn…

Cũng tại buổi làm việc này, Bộ trưởng đã nghe Sở BCVT và CNTT báo cáo về công tác quản lý Nhà nước về BCVT và CNTT trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng đánh giá cao việc Chính quyền tỉnh Kontum trong việc tạo mối đoàn kết tốt giữa các dân tộc trên địa bàn, đã chú trọng đến việc định hướng trong việc phát triển cây trồng vật nuôi cho các hộ chăn nuôi và làm nông nghiệp trong tỉnh...; ngoài ra, trong lĩnh vực BCVT và CNTT, Tỉnh đã chủ động từng bước tiến hành xắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Bưu chính, Viễn thông nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Sở Bưu chính, Viễn thông hoạt động có hiệu quả khi chuyển đổi thành Sở Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng ghi nhận những kết quả đạt được của Sở trong năm vừa qua đồng thời, để làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BCVT và CNTT trong giai đoạn sắp đến Bộ trưởng đã có chỉ đạo: Sở BCVT phải có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch rõ ràng; Chú trọng đến công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên nghiệp hoá cho đội ngũ cán bộ, công chức; Tạo thể chế, cơ chế, chính sách kinh tế, kỹ thuật để phát triển.

Bộ trưởng cũng mong muốn, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum có chính sách quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng về bưu chính, viễn thông và CNTT phù hợp với sự tăng trưởng trên mọi lĩnh vực của tỉnh, chú trọng việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng phát triển công nghệ phần mềm, tập trung ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và chính phủ điện tử, đào tạo nguồn nhân lực về CNTT đặc biệt là kỹ sư phần mềm….; Sở BCVT tỉnh Kon Tum phải tiên phong xây dựng mô hình quản lý nhà nước tiên tiến về mọi mặt, từ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản… để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Tiếp theo chương trình công tác, từ ngày 12 đến ngày 15/3/2007 Bộ trưởng sẽ có buổi làm việc với UBND các tỉnh Gialai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng.

Trịnh Hồ Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)