Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông & Công nghệ thông tin Tiểu Khu vực lần 14

(Mic.gov.vn) - 

Từ 23-25/10/2007, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã dẫn đầu đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT Tiểu Khu vực lần 14 giữa Cam-pu-chia, Lào, Myanmar và Việt Nam do Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) phối hợp tổ chức tại CHDCND Lào. Tham dự Hội nghị còn có đại diện UNDP, ITU khu vực, các chuyên gia ITU và Ngân hàng phát triển châu Á.


Từ 23-25/10/2007, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã dẫn đầu đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT Tiểu Khu vực lần 14 giữa Cam-pu-chia, Lào, Myanmar và Việt Nam do Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) phối hợp tổ chức tại CHDCND Lào. Tham dự Hội nghị còn có đại diện UNDP, ITU khu vực, các chuyên gia ITU và Ngân hàng phát triển châu Á.

Chủ đề chính của Hội nghị là vấn đề “Hội tụ công nghệ; cơ hội và thách thức, các vấn đề về môi trường pháp lý, đổi mới tổ chức về quản lý nhà nước cũng như đổi mới các quy định quản lý liên quan tới cấp phép, kết nối, giá cước, phổ cập dịch vụ trong môi trường hội tụ công nghệ. Ngoài phần trình bày của các chuyên gia ITU, Hội nghị còn tập trung thảo luận và trao đổi kinh nghiệm thực tế của các nước trong khu vực. Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc đổi mới tổ chức quản lý thông qua việc hình thành Bộ Thông tin và Truyền thông với chức năng quản lý toàn diện các lĩnh vực BC, VT, CNTT, nội dung thông tin , PTTH đã được Hội nghị đánh giá cao, thể hiện khả năng linh hoạt và đổi mới và là hình mẫu để các nước tham khảo học tập.

Bên lề Hội nghị, một diễn đàn doanh nghiệp cũng được tổ chức ngày 22/10/2007 với sự tham dự của doanh nghiệp ICT của 4 nước. Diễn đàn doanh nghiệp là sang kiến do Việt nam đề xuất bắt đầu từ Hội nghị tiểu khu vực lần thứ 13 tại Miến Điện năm 2006. Tại diễn đàn doanh nghiệp lần này, Tập đoàn BCVT đã tham dự và có những đóng góp đề xuất tích cực. Diễn đàn đã đưa ra một số kiến nghị với Hội nghị và với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc sửa đổi các quy định quản lý về cấp phép, kết nối, sử dụng chung cơ sở hạ tầng, phát triển nội dung thông tin cũng như khuyến khích tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà khai thác, chế tạo thiết bị tham gia Diễn đàn.

Hội nghị lần thứ 15 sẽ được tổ chức tại Căm-pu-chia vào 2008.

Vụ HTQT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)