Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện triển khai Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, ngày 18-9-2007, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 386/BTTTT-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung, quy định sau:


Thực hiện triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, ngày 18-9-2007, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 386/BTTTT-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung, quy định sau:

1. Tổ chức phổ biến Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức, trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

2. Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông của Chính phủ và pháp luật trật tự an toàn giao thông. Nêu gương người tốt, việc tốt, tổ chức, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phê phán các cá nhân, tổ chức, đơn vị vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

3. Quy định nội dung thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông là tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng hàng năm; kiên quyết không xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nhắc nhở, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy trên các quốc lộ kể từ 15/9/2007; trên tất cả các tuyến đường kế từ ngày 15/12/2007.

Kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông là vấn đề xã hội hết sức bức xúc, nghiêm trọng, do đó công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông rất quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và định kỳ gửi báo cáo về Văn phòng trước ngày 20 hàng tháng để Văn phòng tổng hợp báo cáo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia.

PTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)