Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông về triển khai nhiệm vụ năm 2007 và kế hoạch đến 2010

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 10/5/2007, tại trụ sở Bộ Bưu chính Viễn thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông về việc triển khai nhiệm vụ năm 2007 và kế hoạch đến năm 2010. Tham dự buổi làm việc với Thủ tướng có Lãnh đạo các Bộ: Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ. Về phía Bộ Bưu chính Viễn thông có Bộ trưởng Đỗ Trung Tá cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ,...


Sáng 10/5/2007, tại trụ sở Bộ Bưu chính Viễn thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông về việc triển khai nhiệm vụ năm 2007 và kế hoạch đến năm 2010. Tham dự buổi làm việc với Thủ tướng có Lãnh đạo các Bộ: Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ. Về phía Bộ Bưu chính Viễn thông có Bộ trưởng Đỗ Trung Tá cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ,...

Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã trình bày khái quát với Thủ tướng kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ giai đoạn 2001-2006, trong đó khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin cả nước, với việc cơ sở hạ tầng thông tin tiếp tục được xây dựng hiện đại với quy mô ngày càng rộng lớn, vùng phục vụ ngày càng mở rộng, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội tiếp cận với môi trường thông tin hiện đại, rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng, miền của đất nước và có những đóng góp ngày càng tăng cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Công tác quản lý nhà nước được đẩy mạnh, hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT đã được ban hành tương đối đầy đủ, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch phục vụ cho phát triển và chủ động hội nhập quốc tế. Bộ trưởng cũng đưa ra những mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2006-2010, trong đó chủ yếu là: Hoàn thiện môi trường pháp lý, xây dựng cơ chế chính sách và thực thi pháp luật để phát huy nội lực, thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông và Internet; Hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ máy quản lý nhà nước và Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, bảo đảm yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về 10 nội dung nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra của Ngành trong giai đoạn tới, trong đó phải kể tới là: Đề nghị Thủ tướng cho phép giữ nguyên số lượng 8 doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng cho đến 2010 để có đủ thời gian cho các doanh nghiệp nâng cao tiềm lực, khả năng cạnh tranh, cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện hệ thống phí và lệ phí cấp phép, phí tài nguyên... Bộ BCVT cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ BCVT chủ trì phối hợ với các Bộ ngành liên quan cân đối lại cơ cấu giá cước dịch vụ của một số dịch vụ BCVT cơ bản (dịch vụ cố định nội hạt, nội tỉnh, cước thư hiện còn thấp hơn giá thành). Bộ BCVT kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội cho phép đổi tên Bộ thành Bộ Công nghệ thông tin - Truyền thông để phù hợp với xu hướng quốc tế và thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư,..

Cuối buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành trong thời gian qua. Thủ tướng đề nghị Ngành BCVT và CNTT phải tiếp tục tạo ra nhiều bước phát triển đột phá mới, nâng cao hơn nữa mục tiêu tăng trưởng cũng như các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho phù hợp với bối cảnh và tình hình mới. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tiếp tục thực hiện chủ trương tách bưu chính để vừa đảm bảo tính công ích vừa khuyến khích Bưu chính phát triển. Thủ tướng chỉ đạo Bộ tập trung phát triển ứng dụng CNTT, khuyến khích tạo điều kiện cho ứng dụng CNTT trong mọi mặt của đời sống, đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc coi phát triển công nghiệp phần mềm làm bước đột phá trong phát triển công nghiệp CNTT và Bộ BCVT cần có những cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này trong thời gian tới. Bên cạnh việc lưu ý Bộ BCVT tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước của mình, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ phải đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực để tạo cơ sở phát triển bền vững cho Ngành trong tương lai.

PT-IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)