Tăng cường các biện pháp ngăn chặn cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 20/10/2006, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức họp đánh giá và bàn các biện pháp tăng cường công tác ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật. Đến dự có lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ BCVT, Bộ Công an, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại Internet. Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã chủ trì cuộc họp.


Sáng ngày 20/10/2006, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức họp đánh giá và bàn các biện pháp tăng cường công tác ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật. Đến dự có lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ BCVT, Bộ Công an, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại Internet. Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu đã nghe Thanh tra Bộ báo cáo về tình hình cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật và các biện pháp ngăn chặn. Báo cáo đã nghiêm túc đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ này thời gian qua, nêu được những nguyên nhân phát triển dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật. Trong thời gian qua, mặc dù Bộ BCVT đã tích cực chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại Internet tăng cường công tác ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật song tình hình cung cấp và sử dụng dịch vụ lậu vẫn không ngừng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại Internet và cho Nhà nước. Tuy nhiên, kết quả đã được ghi nhận là sau khi có các chỉ thị của Bộ BCVT về tăng cường công tác ngăn chặn dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật thì hiện nay thị phần thẻ lậu đã giảm. Lưu lượng sử dụng dịch vụ điện thoại Internet của một số doanh nghiệp trong tháng 8 và 9/2006 tăng khoảng 70-80% so với các tháng trước đó.

Các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận về những nguyên nhân dẫn đến việc chưa xóa bỏ được tình trạng cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật và đưa ra các biện pháp ngăn chặn trong đó chú trọng đến sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau cũng như sự hợp tác toàn diện giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đại lý Internet và người sử dụng dịch vụ.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)