Yên Bái: Tổng doanh thu bưu chính 6 tháng ước đạt 5.180 triệu đồng

(Mic.gov.vn) - Với sự quyết tâm nỗ lực, các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp và đã đạt được những kết quả cao, doanh thu đạt theo kế hoạch đề ra, chất lượng dịch vụ được nâng cao, chăm sóc khách hàng được quan tâm hơn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì và phát triển ổn định, mạng lưới bưu chính tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Ước tính đến hết quý 2/2014, sản lượng bưu phẩm thường đạt 3.670 kg, bưu kiện đi trong nước đạt 5.300cái/30.600kg, CPN đi trong nước 74.200cái/36.700kg,  CPN đến đạt 99.200cái/45.500kg phát hành báo chí đạt 2.698 nghìn tờ, cuốn. Tổng doanh thu bưu chính đạt 5.180 triệu đồng đạt 46% so với kế hoạch được giao trong năm 2014. Nộp ngân sách cho tỉnh là 900 triệu đồng. Duy trì số xã có báo đến trong ngày 154/157 xã. Số điểm phục vụ bưu điện 183 điểm.
 

Triệu Kim Lan - Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)