Trà Vinh ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 8/8/2012, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã ký ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2013.

Theo đánh giá của Kế hoạch này, UBND tỉnh thời gian qua đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành tại các cơ quan nhà nước. 85% CBCC có máy vi tính, gần 100% được kết nối mạng. 21 đơn vị đã vận hành chương trình văn phòng điện tử M-office. Tỷ lệ trao đổi văn bản được thực hiện trên môi trường mạng trong nội bộ đạt 65%. Trên 80% CBCC đã có hộp thư điện tử với tên miền @travinh.gov.vn. Ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa đạt hiệu quả tốt. Tại UBND thành phố Trà Vinh sau khi ứng dụng tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 95%. Hiện tại có 65 doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử.

Năm 2013 Trà Vinh sẽ  tập trung triển khai 02 nhiệm vụ trọng tâm thuộc hạ tầng kỹ thuật, 05 nhiệm vụ trọng tâm trong ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước; 09 nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trong đó có nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh, từng bước hình thành trung tâm tích hợp dữ liệu đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2 và một phần thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 131,680 tỷ đồng.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)