Bến tre: Ký kết chương trình phối hợp về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 30/8/2011, tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bến Tre và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức thành công hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020.

Đến dự lễ ký kết có ông Lê Minh Trí - Phó Trưởng cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP.HCM, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang và đông đảo đại diện cán bộ lãnh đạo, sĩ quan thuộc Bộ đội biên phòng, Sở TT&TT cùng các sở, ban, ngành tỉnh, 3 huyện biển Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại.

Một trong những nội dung cơ bản của chương trình phối hợp về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 giữa Sở TT&TT và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh là tăng cường phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nước đến với nhân dân khu vực biên giới biển bằng nhiều hình thức. Đầu tư thêm các loại sách báo, văn hoá phẩm, trang bị máy vi tính, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Các trạm truyền thanh xã tập trung kiện toàn củng cố về nhân lực và đầu tư trang thiết bị để tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông trên khu vực biên giới biển, các hoạt động văn hoá văn nghệ trên địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền tại các huyện biển…

Được biết, nằm trong khuôn khổ chương trình 613/CTr-BTTTT-BTLBP ngày 8 tháng 3 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011 – 2020, Bến Tre là tỉnh thứ tư trong các tỉnh phía Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin Truyền thông và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre về " Nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 – 2020”, nhằm đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực vùng biển về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ an ninh quốc gia, giữ gìn an toàn chính trị và trật tự an toàn xã hội để nhân dân hiểu rõ vai trò và trách nhiệm  đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng và an ninh./.

Tuyết Anh

Sở TT&TT Bến Tre

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)