Bạc Liêu: Phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011- 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 15/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011- 2015.

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 như sau:
- 100% cán bộ QLNN và doanh nghiệp biết đến lợi ích của thương mại điện tử.
- 70% doanh nghiệp tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp với doanh nghiệp (trong đó 100% doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin; 50% có trang thông tin điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp; 30% doanh nghiệp tham gia các Website thương mại điện tử để mua bán các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 20% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh);
- 50% siêu thị, trung tâm mua sắm và các cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 20% cơ sở kinh doanh phát triển các kênh giao dịch điện tử phục vụ người tiêu dùng; 35% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử; trước năm 2013, 40% và đạt mức độ 4 vào năm 2015;
- Cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu thuế, các thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư trước năm 2013, thương mại và hoạt động sản xuất kinh doanh trước năm 2014.
Tổng nguồn vốn để triển khai thực hiện 1,894 tỷ đồng (ngân sách địa phương 1,769 tỷ đồng, Trung ương hỗ trợ 100 triệu đồng, doanh nghiệp đóng góp 25 triệu đồng).
Kế hoạch cũng nêu cụ thể các hoạt động triển khai; giao trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo lộ trình đến 2015./.

Minh Thanh

Sở TT&TT Bạc Liêu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)