Kết quả kiểm tra hoạt động bản tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ đầu năm 2010 cho đến nay

(Mic.gov.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động bản tin, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hoạt động xuất bản bản tin tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra hoạt động bản tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước đầu năm 2010 cho đến nay. Ngày 20 tháng 8 năm 2010, Sở ban hành thông báo số 30/TB-STTTT thông báo kết quả kiểm tra hoạt động bản tin.

Theo kết quả kiểm tra có 15 đơn vị, sở, ban, ngành hoạt động bản tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước, bao gồm: Thường trực HĐND tỉnh; VP.UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở NN&PTNT; Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh; Ban Dân tộc; UBMTTQ tỉnh; Liên đoàn Lao Động tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Nông dân tỉnh; Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh; Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe tỉnh; Sở Công thương; Sở Ngoại vụ. Trong đó có 6 đơn vị xuất bản bản tin định kỳ theo quý; 9 đơn vị xuất bản bản tin định kỳ theo tháng.

Về cơ bản, các đơn vị hoạt động bản tin chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động hầu hết các đơn vị vẫn còn những sai phạm theo quy định tại quy chế xuất bản bản tin (được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003 của Bộ VHTT như: nộp bản tin không đúng thời gian quy định; hình thức trình bày bản tin chưa đúng với quy định; chấp hành không đúng nội dung giấy phép xuất bản bản tin của đơn vị.

Có 6 đơn vị không nộp lưu chiểu bản tin: Thường trực HĐND tỉnh; Sở NN&PTNT; Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình; Ban Dân tộc; Hội Nông dân; Sở Ngoại vụ. Vi phạm điều 6 của quy chế xuất bản bản tin quy định về thời gian nộp lưu chiểu bản tin (ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ/2003 của Bộ VHTT). Vi phạm điểm b, khoản 1, điều 7 của Nghị định 56/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, mức phạt tiền từ: 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Có 5 đơn vị nộp lưu chiểu bản tin không đúng thời hạn: Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên đoàn Lao Động tỉnh; Tỉnh đoàn; Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe tỉnh. Vi phạm điều 6 của quy chế xuất bản bản tin quy định về thời gian nộp lưu chiểu bản tin (ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ/2003 của Bộ VHTT). Vi phạm điểm b, khoản 1, điều 7 của Nghị định 56/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, mức phạt tiền từ:  3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Có 5 đơn vị nộp lưu chiểu bản tin có hình thức trình bày không đúng quy định, đó là: VP.UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, UBMTTQ tỉnh, Sở Công thương. Hình thức trình bày bản tin không đúng quy định của 5 đơn vị vi phạm điều 8 của quy chế xuất bản bản tin (ban hành kèm theo Quyêt định số 53/QĐ/2003 của Bộ VHTT). Vi phạm điểm a, khoản 1, điều 8 của Nghị định 56/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, mức phạt tiền từ: 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Có 4 đơn vị, sở, ban, ngành xuất bản bản tin không đúng với giấy phép do sở Thông tin và Truyền thông cấp, đó là: Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao Động tỉnh, Tỉnh đoàn, Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe tỉnh. Các đơn vị xuất bản bản tin không đúng với nội dung giấy phép xuất bản vi phạm khoản 7, điều 5 của quy chế xuất bản bản tin (ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ/2003 của Bộ VHTT); Vi phạm điểm b, khoản 1, điều 7 của Nghị định 56/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, mức phạt tiền từ: 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Nhằm thực hiện theo đúng những quy định của nhà nước về hoạt động xuất bản bản tin và nâng cao chất lượng xuất bản bản tin, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các đơn vị trong quá trình hoạt động xuất bản bản tin phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về hoạt động bản tin; nghiêm túc chấp hành quy chế xuất bản bản tin (được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003 của Bộ VHTT).

Sau ngày 20/12/2010 nếu các cơ quan, đơn vị nào còn tiếp tục vi phạm, Sở sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Sở TT&TT Bình Phước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)