An Lão - Huyện đầu tiên hoàn thành điều tra nghe nhìn năm 2010 của tỉnh Bình Định

(Mic.gov.vn) - Thực hiện quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010, tỉnh Bình Định đã triển khai đồng loạt công tác điều tra theo đúng kế hoạch. Trong số 11 huyện, thành phố trong toàn tỉnh, đến ngày 15/6/2010 huyện An Lão, với sự quyết tâm của ban chỉ đạo huyện, tổ giúp việc và các trưởng thôn, đã hoàn thành cuộc điều tra trước tiến độ đề ra.

Xác định được yêu cầu, mục đích, tầm quan trọng và để cuộc tổng điều tra diễn ra thành công, đảm bảo chất lượng, ngay từ những ngày đầu chuẩn bị, ban chỉ đạo huyện đã thể hiện tinh thần quyết tâm vượt mọi khó khăn, chỉ đạo cương quyết, tập trung, thống nhất và không chủ quan. Xác định An Lão với những khó khăn đặc thù của một huyện miền núi như địa hình bị chia cắt, hệ thống giao thông chưa phát triển, việc đi lại còn khó khăn, trình độ dân trí thấp,... nên ngay từ đầu ban chỉ đạo huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của đợt tổng điều tra, đồng thời huy động nhân lực của một số phòng, ban chuyên môn như UBND huyện, Giáo dục, Thống kê, Trung tâm y tế, Văn hoá – Thông tin… tham gia chỉ đạo và trực tiếp điều tra; phân công mỗi thành viên của tổ giúp việc phụ trách một địa bàn xã, trực tiếp điều tra và hỗ trợ điều tra xuống tận thôn bản.

Để đạt được thành tích là huyện đầu tiên của tỉnh Bình Định về đích sớm nhất trong cuộc điều tra này - một kết quả rất đáng khích lệ, tuyên dương - phải kể đến sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của ban chỉ đạo huyện An Lão, các cán bộ của tổ giúp việc, sự nhiệt tình của các trưởng thôn và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Có những nơi điều tra viên đã phải đi gần nửa ngày đường, phải đi xe máy đến chân núi rồi đi bộ lên thôn bản và nhiều khi phải ngủ lại qua đêm để thực hiện cho kịp tiến độ. Nếu có người ở nhà, điều tra viên chỉ cần khoảng 10 phút hỏi là đã thu thập đủ thông tin của mỗi hộ gia đình. Nhưng vì cuộc điều tra diễn ra vào đúng vụ mùa nên điều tra viên có khi phải đi hai ba lần mới gặp chủ nhà; muốn có số liệu đầy đủ và chính xác, họ thường phải đi vào những giờ giữa trưa hoặc tối. Ngoài ra, cuộc tổng điều tra này lại đúng vào đợt đại hội đảng bộ các cấp đang tiến hành nên việc điều động cán bộ phụ trách triển khai công tác điều tra cũng gặp khó khăn. Thêm vào đó, thời gian chuẩn bị ngắn và chưa có kinh phí ứng trước nên phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ điều tra. Tuy vậy, nhìn chung đội ngũ cán bộ điều tra đều ý thức được trách nhiệm của mình, nhiệt tình, hăng hái, quyết tâm điều tra để hoàn thành trước thời gian quy định. Nhân dân trên địa bàn huyện, đều rất nhiệt tình cung cấp các thông tin cần thiết, hỗ trợ cán bộ điều tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, với sự quyết tâm cao độ của đội ngũ cán bộ trong toàn huyện, sự giúp đỡ sâu sát của sở Thông tin và Truyền thông, sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân dân, cuộc điều tra trên địa bàn An Lão đã hoàn thành tốt đẹp. Việc một huyện miền núi như An Lão về đích sớm nhất trong cuộc điều tra, sẽ là động lực để các huyện khác trong tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6, phấn đấu đưa Bình Định trở thành một trong số các tỉnh hoàn thành xong trước tiến độ đề ra.
 

Hùng Tuấn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)