Quảng Nam triển khai kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 20/5/2010, Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ Điện thoại, Internet và nghe- nhìn tỉnh Quảng Nam họp đánh giá công tác chuẩn bị cuộc điều tra trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 5/2010. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả - Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo và Phóng viên Báo Quảng nam, Đài PT-TH Quảng Nam đến dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Anh Cả - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai Kế hoạch của Ban chỉ đạo, thời gian thực hiện các nội dung công việc và hướng dẫn công tác tài chính theo đúng tinh thần công văn số 1411/BTTTT-KHTC ngày 13/5/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với những ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị và đánh giá những nội dung công việc đã thực hiện trong thời gian qua, đ/c Trần Minh Cả- Trưởng Ban chỉ đạo  tỉnh Quảng Nam đã hoan nghênh tinh thần phối hợp và chỉ đạo tích cực của Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố trong công tác chuẩn bị công việc cho cuộc điều tra tại địa phương. Hiện đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các xã, phường thị trấn và thôn, khối phố, nhất là những xã hải đảo, vùng núi cao còn rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, trong khi nguồn kinh phí của Trung ương cho công tác điều tra chưa kịp thời phân bổ. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban chỉ đạo tỉnh và huyện thành phố trong điều kiện thời gian rất gấp.

Đ/c Trần Minh Cả cũng yêu cầu các địa phương chủ động tạm ứng kinh phí từ nguồn ngân sách năm 2010 kịp thời phục vụ cho công tác điều tra trước khi có nguồn kinh phí phân bổ từ trung ương.

Cho đến nay, Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn tất những công việc chuẩn bị cho cuộc điều tra tại địa phương. Còn một số nội dung liên quan, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương để hoàn thành xong tất cả các nội dung chuẩn bị trong tháng 5 và tập trung cho cuộc điều tra vào 00 giờ ngày 01/6/2010.
 

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)