Khánh Hòa: Tổ chức giao ban cơ quan chủ quản báo chí lần 2 năm 2009

(Mic.gov.vn) - Sáng 24/11/2009, Sở TT & TT Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản cơ quan báo chí lần hai năm 2009. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo và đại diện các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí của tỉnh. Đồng chí Phạm Duy Lộc – Phó Giám đốc Sở TT & TT chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Sở TT & TT nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản bản tin 9 tháng đầu năm 2009. Theo đó, các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản bản tin đã thực hiện tốt Luật Báo chí, đi đúng định hướng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh được sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa nhằm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Các báo, tạp chí đã đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phản ánh kết quả hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị; tuyên truyền Festival Biển 2009, các ngày lễ lớn trong 9 tháng đầu năm. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đạt được về chính sách kích cầu của Chính phủ và của tỉnh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Các tạp chí đã đi sâu vào chuyên ngành, phản ánh các hoạt động của ngành, lĩnh vực; đồng thời là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, các đề tài khoa học, cung cấp kiến thức chuyên ngành. Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở TT & TT, không có sai phạm đến mức phải xử lý. Các báo in, bản tin đã chấp hành đúng quy định về nộp lưu chiểu báo chí, quy định của pháp luật về quảng cáo.

Trong năm qua, các cơ quan chủ quản báo chí đã quan tâm thực thi đúng quy định của pháp luật, chính sách về báo chí. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan báo chí, bố trí kinh phí để cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Tại hội nghị, Sở TT & TT đã đề nghị các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Cụ thể: chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở TT & TT. Tiếp tục tuyên truyền về 2 Cuộc vận động lớn đang triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cần tập trung vào việc tuyên truyền về kênh phân phối hàng hóa, công tác chống sản xuất hàng giả, hàng nhập lậu. Các cơ quan báo chí đánh giá kết quả hoạt động năm 2009 và xây dựng kế hoạch năm 2010 – là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước. Chỉ đạo các cơ quan báo chí chuẩn bị cho các số báo, chương trình phát thanh, truyền hình trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.
 

Lê Hiền (Sở TT & TT Khánh Hòa)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)