Thanh Hoá: Giao ban Báo chí – Xuất bản tháng 9/2009

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 25/9/2009, Sở Thông tin Truyền thông cùng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ phối hợp tổ chức cuộc họp giao ban Báo chí – Xuất bản tháng 9. Đồng chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Đinh Viết Ba– Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hoàng Minh Tường – Phó Giám đốc Sở TTTT. Hội nhà báo và các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh dự họp.

Trong tháng 9/2009, các cơ quan báo chí trong tỉnh gồm Báo Thanh Hoá, Đài PTTH tỉnh, Báo VHTT, Tạp chí Xứ Thanh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ mục đích đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa- xã hội, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội – an ninh - quốc phòng trên quê hương Thanh Hoá. Nội dung các báo đã tập trung phản ánh: Tuyên truyền cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, giải phóng mặt bằng khu kinh tế Nghi Sơn, tháng an toàn giao thông 9/2009, công tác tuyển quân đợt 2, chuẩn bị cơ sở vật chất và khai giảng năm học mới, phản ánh về công tác bình ổn giá cả, chất lượng sản phẩm hàng hóa, về ô nhiễm môi trường, đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an toàn trật tự xã hội, công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội... qua đó đã góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thanh Hoá.

Ngoài ra các báo của Trung ương đã thông tin khá đầy đủ trên các lĩnh vực, thể hiện sự sâu sát tình hình cơ sở; nhiều tin, bài có chất lượng cao, phản ánh đúng sự thật được nhân dân đồng tình.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10/2009, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí phải đảm bảo bám sát theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó cần tập trung tuyên truyền về: Những kết quả đạt được trong 9 tháng qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh và những giải pháp từ nay đến cuối năm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2009; Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những công trình đầu tư Xây dựng cơ bản; Khu kinh tế Nghi Sơn; Phòng chống lụt bão, sản xuất vụ đông, tiêm phòng cho gia súc; công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1; an toàn giao thông, tệ nạn xã hội,…
 

Lương Thị Hiền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)