Tiền Giang: Hội nghị phổ biến Luật Công nghệ Thông tin và Luật Sở hữu trí tuệ

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Công nghệ Thông tin và Luật Sở hữu trí tuệ cho cán bộ lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên công nghệ thông tin, chuyên viên pháp chế của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, chuyên viên công nghệ thông tin UBND, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công.

Trong Hội nghị này, Luật sư Bùi Công Thành- Giám đốc Công ty TNHH Tư Luật (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) giới thiệu nội dung của Luật Công nghệ thông tin và Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là hai Luật rất quan trong trong thời kỳ nước ta đang hội nhập WTO. Nội dung gồm: các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sử dụng thông tin số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại, các trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý Nhà nước về trang thông tin điện tử tổng hợp và kết hợp các quyền trong Luật sở hữu trí tuệ như: quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng… và một số nội dung các văn bản của Chính phủ và các Điều ước Quốc tế khác có liên quan đến hoạt động của ngành.

Những nội dung được phổ biến trong Hội nghị sẽ giúp cho những người quản lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bổ sung thêm kiến thức pháp luật chuyên ngành, cũng như cập nhật kịp thời những thông tin liên quan đến hoạt động nhằm nâng cao việc biết, hiểu, thực hiện đúng các quy định pháp luật về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ. Qua đó cũng góp phần phòng ngừa việc xuất hiện những khó khăn, những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra, trong mua sắm các sản phẩm, các dự án công nghệ thông tin; trong hoạt động ứng dụng, vận hành, khai thác trang thông tin điện tử. Vì vậy việc phổ biến các Luật rất cần thiết cho việc phòng tránh những tranh chấp về sở hữu tác quyền các sản phẩm trong lĩnh vực hoạt động của ngành đồng thời tuyên truyền các chính sách khuyến khích về hoạt động sáng tạo, bảo hộ thành quả của lao động sáng tạo liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.
 

Huỳnh Thị Liễu - Phòng BCXB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)