Sở TT&TT Bà Rịa-Vũng Tàu: Thanh tra hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước

(Mic.gov.vn) - Trong 2 ngày 24/9/2009 – 25/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa – Vũng tàu tiến hành thanh tra diện rộng thuê bao di động trả trước tại các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đối tượng kiểm tra gồm: Doanh nghiệp cung cấp dich vụ viễn thông (Viễn thông tỉnh BR-VT; Trung tâm viễn thông Điện lực(EVN); Viettel Chi nhánh Vũng Tàu; Bưu Điện tỉnh; Mobifone chi nhánh BR-VT; S.Fone Đại lý BR-VT); Các đại lý, cửa hàng, điểm giao dịch được ủy quyền của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Đoàn tiến hành thanh tra việc thực hiện một số quy định tại Thông tư 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/06/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về thuê bao di động trả trước. Cụ thể: Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động: Thanh tra việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao dịch vụ di động theo quy định; tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao đối với các phương thức đăng ký theo quy định; việc uỷ quyền cho các chủ điểm giao dịch, việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao theo quy định của pháp luật; tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các chủ điểm giao dịch và các chủ thuê bao di động trả trước quy định; kế hoạch và quy trình đăng ký thông tin thuê bao của doanh nghiệp...

Đối với các chủ điểm giao dịch, đoàn tiến hành thanh tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hợp đồng uỷ quyền giữa Doanh nghiệp thông tin di động và Chủ điểm giao dịch; Việc đăng ký, quản lý thông tin thuê bao di động trả trước theo đúng các quy định và quy trình đăng ký thông tin thuê bao của doanh nghiệp đối với toàn bộ số thuê bao di động trả trước được doanh nghiệp uỷ quyền quản lý; Thanh tra việc cập nhật và chuyển chính xác, kịp thời cho doanh nghiệp các thông tin thuê bao đã đăng ký tại điểm giao dịch của mình; Thanh tra việc giải quyết các khiếu nại của thuê bao di động trả trước về việc đăng ký, quản lý thông tin thuê bao đã đăng ký với mình.

Đợt Thanh tra diện rộng này là để chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước trong quá trình thực hiện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng những quy định của pháp luật. Và cũng qua đó, phát hiện, đề xuất và kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi những quy định về quản lý thuê bao di động trả trước không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngành viễn thông phát triển nhanh và bền vững.
 

Thúy Hà - Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)